Top

Minori

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.2125/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău reclamanta P. M. a chemat în judecată pe pârâtul P.C. solicitând să se constate că este tatăl minorului HAI născut la data de 30.11.2005 în Comăneşti şi aceasta să-i poarte numele.

Acţiunea a fost timbrată cu 10 lei prin chitanţa nr.7026995/21.05.2009 , 0,3 lei timbru judiciar şi în motivare arată reclamanta că minorul are ca tata pe pârât, tatăl menţionat în certificatul de naştere este fostul şot de care la data respectiva nu divorţase.

In cauză s-au depus acte , probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Conform certificatului de naştere nr.427/15.12.2005 înregistrat în Registrul Stării Civile al Primăriei Comăneşti jud. Bacău, la 30.11.2005 s-a născut minorul H A-I ,având ca părinţi pe H M si H M.

Prin s.c. nr.1376/18.06.2009 a Judecătoriei Moineşti s-a constatat ca H M este cu neputinţă să fie tatăl minorului HAI.

Din relaţiile de concubinaj dintre H M si P C a rezultat minorul AI.

Prin declaraţia autentificată sub nr.1279/22.05.2009 , P C recunoaşte că este tatăl minorului din afara căsătoriei cu reclamanta şi este de acord ca minorul să-i poarte numele.

în baza art.57 alin.lC.Fam. recunoaşterea copilului se poate face şi în afara căsătoriei iar conf. 64 alin.2 C. Fam. instanţa va putea da încuviinţa să poarte numele părintelui pentru care recunoaşterea a fost stabilită ulterior.

Pe aceste considerente va fi admisă cerea reclamantei în sensul că se va lua act de recunoaşterea pârâtului ca este tatăl minorului şi se va încuviinţa ca acesta să-i poarte numele .

Se va lua act că nu s-a solicitat pensie de întreţinere şi cheltuieli de judecată.

Tags: