Top

Tutela incetare

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 793

Sub numarul …. din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ….., domiciliat în ….. prin care solicita sa se dispuna scoaterea de sub interdictie a fiului sau, pârâtul …., cu acelasi domiciliu, si cu resedinta în …..

În motivarea succinta a actiunii, reclamantul a precizat ca pârâtul este sanatos si apt de munca, putând raspunde personal pentru faptele sale, si ca în prezent nu îl mai poate supraveghea deoarece nu mai locuieste la el.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei un certificat de încadrare în grad de handicap, copie de pe sen.civ.nr…… a ……, prin care pârâtul a fost pus sub interdictie, dispozitia nr…… a …… (filele 3-6).

Pe data de ….., pe rolul instantei s-a înregistrat, sub nr……din aceeasi zi cererea formulata de catre numitul …., prin care si acesta solicita scoaterea sa de sub interdictie, sustinând ca prin luarea acestei masuri i s-au îngradit drepturile si ca este sanatos si apt de munca, având discernamânt si capacitatea psihica de a-si da seama de consecintele faptelor sale.

În sustinerea acestei cereri reclamantul a depus aceleasi înscrisuri ca si tatal sau.

La termenul din ….., dupa ce a pus acest aspect în discutia partilor prezente, instanta a dispus conexarea celor doua dosare, întrucât între ele exista o vadita legatura, atât timp cât ambele au ca obiect cererea de ridicare a interdictiei instituita pentru numitul ….., în continuare dosarul aparând sub numarul ……

Din oficiu, a fost atasat dosarul nr…… al …., în care a fost pronuntata sentinta civila anterior mentionata prin care s-a dispus punerea sub interdictie a numitului ……

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca nici cererea principala si nici cea conexata nu sunt întemeiate. Astfel, pentru a se putea înlatura masura punerii sub interdictie a unei persoane este necesar sa existe proba indubitabila în sensul ca au disparut cauzele care au determinat luarea acestei masuri. Prin însasi natura acestor cauze, o astfel de proba nu poate consta decât într-o expertiza medico-legala psihiatrica, prin care sa se stabileasca daca, la acest moment, persoana pusa sub interdictie are discernamântul prezent sau abolit si daca are sau nu capacitatea psihica de a-si dea seama de consecintele actiunilor sau inactiunilor sale, de a se autoconduce si de a-si apara singur interesele. Desi instanta a dispus efectuarea unei astfel de expertize, aceasta nu a putut fi realizata chiar din cauza numitului ………. care, desi s-a prezentat în fata comisiei medicale, a refuzat internarea, necesara tocmai pentru efectuarea investigatiilor în vederea întocmirii expertizei medico-legale psihiatrice.

Toate aceste împrejurari rezulta din adresa emisa de catre Serviciul Medico-Legal ….(fila 34) si chiar din propriile note scrise ale numitului ….. (filele 26-27).

Prin urmare, concluziile raportului de expertiza psihiatrica întocmit în dosarul nr……, ce a stat la baza pronuntarii sen.civ.nr. …. a …., prin care numitul ….. a fost pus sub interdictie, ramân de actualitate deoarece nu au fost în nici un fel infirmate de o expertiza ulterioara.

Relativ la actele medicale depuse atât de catre ….. cât si de catre tatal sau, acestea nu au nici o relevanta, deoarece prin ele nu se poate stabili daca persoana pusa sub interdictie are sau nu discernamânt, aceste acte neraspunzând obiectivelor specifice doar unei expertize psihiatrice.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga atât cererea principala formulata de catre reclamantul ….., cât si cererea conexata, formulata de catre reclamantul ….., având ca obiect încetare punere sub interdictie, ca nefondata.

Etichete: