Top

Notarea punerii sub interdictie

Cerere pentru notarea punerii sub interdictie

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ………………, domiciliat in ……………, judetul …………….., str. ……………, nr. …., in calitate de tutore ai lui ………………………, va rog ca, in temeiul sentintei nr. …….. din ………….., ramasa definitiva, a …………….., sa dispuneti:


Notarea

punerii sub interdictie a lui ……………….., proprietar al imobilelor inscrise in urmatoarele carti funciare:


1. cartea funciara nr. ……….. a localitatii ………………


2. cartea funciara nr. ………… a localitatii ………………

Va rog sa comunicati incheierea atat subsemnatului in calitate de tutore, cat si Autoritatii tutelare locale.

La cerere anexez:

Semnatura,

Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara