Top

Ridicare a interdictiei

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a), ……….. domiciliat(a) in ………, avand ca reprezentant legal pe ……….. domiciliat(a) in ……………. formulez:

CERERE DE RIDICARE A INTERDICTIEI

 

ce a fost dispusa prin hotararea nr. ………. din ……….., pronuntata de ……….. constatand ca au incetat cauzele care au determinat-o.

 

Motivele actiunii:

 

In fapt, prin hotararea citata s-a dispus punerea mea sub interdictie.

Intrucat au incetat cauzele care au provocat interdictia, va rog sa pronuntati ridicarea ei.

In dovedirea sustinerii mele depun certificatul medico-legal nr. …….. din ………., eliberat de ………….

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 151 C. fam. si art. 35 din Dec. nr. 32/1954.

Va rog sa dispuneti efectuarea unei expertize psihiatrice si sa-mi incuviintati proba cu martorii ……….. ……………… …………….

Anexez copia hotararii de punere sub interdictie si actul medical enuntat.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………….