Top

Instituire tutela

Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect – tutela formulata de reclamanta DGASPC cu sediul in municipiul B, jud.B, privind instituirea tutelei in favoarea pârâtului ID

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns paratul ID lipsind reclamanta DGASPC si SPAS din RS

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca acţiunea este scutita de taxa judiciara de timbru, cauza este la prim termen de judecata, dupa care:

Pârâtul ID invedereaza ca este tatal vitreg al minorului, a fost casatorit cu mama acestuia, iar in anul ambii parinti au decedat. Solicita judecarea cauzei.

Reprezentantul Parchetului, solicita cuvantul pe fond.

Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond paratului si reprezentantului Parchetului.

Pârâtul precizeaza ca este de acord ca minorul sa rămâna in continuare sub protectia si ocrotirea sa.

Reprezentantul Parchetului pune concluzii de admitere a cererii si de instituire a tutulei pârâtului, in ce priveste pe minorul care a fost crescut de pârât si de mama minorului, in prezent decedata.

JUDECATA:

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanta DGASPC cu sediul in municipiul B, jud.B a solicitat instituirea tutelei in contradictor cu paratul ID domiciliat . pentru miorul DC

In motivarea de fapt a cererii reclamanta arata ca mama minorului respectiv ID ( fosta I ) a decedat la , iar tatal copilului DG a decedat ,minorul DC raminind fara reprezentant legal.

Mama copilului s-a casatorit cu paratul ID , care s-a ingrijit permanent de minorul DC ce este incadrat in grad de handicap accentuat .

Apreciaza reclamanta ca este in interesul minorului pentru a pastra stabilitatea starii emotionale a acestuia , sa ramina in mediul in care este cunoscut si pe care il percepe.

In sustinertea cererii au fost depuse la dosar , un raport privind situatia minorului o evaluare asupra paratului , certificatele de deces ale parintilor minorului , ancheta sociala intocmita de SPAS – RS , certificat de handicap pentru minorul DC si certificat de nastere al mminorului .

Prezent personal la termenul de judecata din data de paratul a precizat isntantei ca este de acord sa fie numit tutore pentru minorul DC aratind ca el este cel care ingrijeste de la data cind a intervenit decesul mamei minorului .

Potrivit art.40 din legea 272 /2004 cu modificarile ulterioare tutela se instituie in situatia in care ambii parinti sunt decedati ,pusi sub interdictie , declarati judecatoreste morti sau disparuti , precum si in cazul in care la incetarea adoptiei instanta hotaraste ca este in interesul copilului instituirea unei tutele.

In situatia analizata ambii parintii ai minorului sunt decedati iar reclamanta a propus sa fie numit tutore paratul care este tatal vitreg al minorului tinindu-se seama de relatiile personale de opinia minorului de interesul privind mentinerea starii de sanatate a minorului aspecte retinute in raportul de evaluare depus la dosarul cauzei.

Avind in vedere inscrisurile depuse la dosar de reclamanta , acordul paratului in temeiul art.42 din legea 272 /2004 cu modificarile ulterioare ,cu art. ll3 si urmatoarele cod familie instanta va admite actiunea si a dispune instituirea tutelei fata de miorul DC , nascut la data de, nastere trecuta in registrul starii civile la nr. din la Primaria orasului D, jud.C.

Va numi tutore pe paratul ID.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila formulata de reclamanta DGASPC cu sediul in municipiul B, jud.B in contradictor cu pârâtului ID domiciliat in RS, jud. B.

Dispune instituirea tutelei fata de miorul DC nascut la data de , nastere trecuta in registrul starii civile la nr. la Primaria orasului H jud. C

Numeste tutore pe paratul ID

Definitiva si executorie .

Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: