Top

Declinare competenta plangere contravenionala

SENTINTA CIVILA NR. 958

Sedinta publica din 26 martie 2009

JUDECATORIA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.02.2009 sub dosar nr. 945/327/2009, petentul …în contradictoriu cu intimatul ….., a solicitat instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna anularea procesului verbal seria CC nr. 1384071 încheiat la data de 05.02.2009 de catre intimat.

În motivarea în fapt, petentul a aratat ca a fost sanctionat deoarece a condus autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare ….. pe DN 2A-E60-Giurgeni, fiind înregistrat cu viteza de 103 km/h.

Acesta arata ca nu a avut viteza precizata anterior, având aparat antiradar, iar agentul constatator nu a mentinut în permanenta antena radar pornita, asa cum prevede legea.

De asemenea nu s-a tinut seama de valoarea de 4 km/h cât reprezinta toleranta specifica conform Ordinului Biroului Român de Metrologie Legala nr. 301/2005.

Petentul invoca si faptul ca autoturismul este dotat cu limitator de viteza, fiindu-i imposibil sa atinga viteza cu care a fost detectat.

Petentul si-a motivat cererea în drept pe dispozitiile OG nr. 2/2001, OUG nr. 195/2002, OUG nr. 69/2007.

În dovedirea cererii sale, petentul a depus la dosar procesul-verbal CC nr. 1384071 încheiat la data de 05.02.2009 ( f. 4 ).

Potrivit art. 36 din OG nr. 2/2001 si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, plângerile contraventionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Intimata nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant. La cererea instantei a depus la dosar urmatoarele: plansa fotografica ( f. 13-18), atestat nr. 32157/11.01.2007 ( f.19), buletin de verificare metrologica nr. 0163865/12.08.2008 ( f.19).

La termenul de judecata din data de 26.03.2009, petentul a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tulcea în raport cu locul savârsirii faptei si declinarea competentei catre judecatoria Macin.

Analizând actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei invocate, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal seria CC nr. 1384071 încheiat la data de 05.02.2009, petentul …. a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 540 lei si retinerea carnetului de conducere, pentru ca a condus autoturismul marca …. cu nr. de înmatriculare …. în localitatea Garvan si fiind înregistrat cu aparatul RADAR având viteza de 103 km/h.

Potrivit art.32 al.2 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, competenta solutionarii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii apartine judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia.

Or, din interpretarea „per a contrario” a dispozitiilor art. 19 C.pr.civ., (care prevad posibilitatea partilor de a alege instanta competenta în litigiile privitoare la bunuri) combinata cu dispozitiile art. 159 pct. 3 C.pr.civ. (potrivit carora necompetenta teritoriala este de ordine publica, daca partile nu o pot înlatura), se desprinde concluzia ca în litigiile ce nu sunt referitoare la bunuri (cum este si cazul plângerilor contraventionale), competenta teritoriala este exclusiva.

Din procesul verbal de contraventie contestat în cauza rezulta ca locul savârsirii contraventiei retinut în sarcina petentei este localitatea Garvan.

Prin urmare, avându-se în vedere caracterul absolut al competentei teritoriale reglementate în materie contraventionala, instanta apreciaza ca întemeiata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tulcea în solutionarea prezentei plângeri, fata de dispozitiile art.159 pct.3 C.pr.civ raportate la art.32 al.2 din O.G.nr.2/2001, urmând a o admite ca atare.

În consecinta, în temeiul art.158 al.1 si 3 C.pr.civ., cu referire la art.32 al.2 din O.G.nr.2/2001, va declina competenta de solutionare a plângerii în favoarea Judecatoriei Macin, aceasta fiind instanta în circumscriptia careia s-a savârsit contraventia.

Etichete: