Top

Intrerupere declinare

S.p. nr. 229/5 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante înregistrata la nr. ……… februarie 2009 petentul ………, aflat la data formularii cererii în Penitenciarul Poarta Alba în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executarii acesteia motivat de faptul ca locuinta sa este degradata din cauza inundatiilor.

La termenul din 5 martie 2009 s-a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta teritoriala.

Analizând cauza în ce priveste exceptia invocata instanta retine ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei petentul se afla în Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta, astfel cum rezulta din referatul existent la fila 16 din dosar, el fiind transferat la acest penitenciar din data de 22 decembrie 2008 si pâna 19 februarie 2009.

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanta de executare este prima instanta de judecata.

În cazul de fata instanta locului de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare, este Judecatoria Medgidia în a carei raza teritoriala se afla Penitenciarul Poarta Alba, astfel ca cererea petentului este de competenta acestei instante.

Drept urmare instanta, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Medgidia.

Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av. ………

.

Tags: