Top

Plangere contraventionala

R O M A N I A

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata , constata urmatoarele:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.07.2010 sub numarul 3566/189/2010, petentul P E , cu domiciliul in B, str. G nr. 19, jud. V, in contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului V, cu sediul in V, str. H C nr. 1, a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal de constatare a contraventiilor seria CC nr. 5953981 incheiat la data de 01.07.2010 de catre intimat.

In motivarea in fapt, petentul a aratat ca prin procesul-verbal mentionat mai sus a fost sanctionat cu 540 lei amenda, 540 puncte –amenda si retinerea permisului de conducere, deoarece a condus auto cu nr. B pe str. D, iar la trecerea cu calea ferata, prevazuta cu semafor electric nu a respectat semnificatia semnalelor acustice si luminoase.

Petentul arata ca acest fapt nu este adevarat, deoarece el a oprit la trecerea cu calea ferata, iar cand lumina si semnalul s-au oprit a pornit masina si a trecut . Semaforul s-a pus in functiune dupa ce el a trecut.

In plangere, petentul mentioneaza ca a respectat regulile, fapt pentru care sanctiunea este nelegala si netemeinica. Petentul apreciaza ca semaforul era ori stricat, ori nu era perfect sincronizat in cazul in care treceau doua trenuri unul dupa altul la intreval scurt de timp.

De asemenea, petentul arata ca agentul i-a retinut in mod nelegal permisul de conducere, intrucat in procesul-verbal nu a facut nici o precizare in acest sens.

Plangerea a fost motivata in drept pe dispozitiile OUG 195/2002 si OG 2/2001.

In dovedirea plangerii petentul a depus la dosar procesul-verbal seria CC nr. 5953981 incheiat la data 01.07.2010 (fila 3 ).

Potrivit art. 36 din O.G. nr. 2/2001 si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997, plangerile contraventionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Intimatul a formulat intampinare in termen legal , prin care a solicitat retinerea , constatarea si pronuntarea asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei B, in judecarea plangerii contraventionale promovata de petent.

In motivarea in fapt, intimatul arata ca prin procesul-verbal de contraventie cu datele mentionate mai sus , petentul a fost sanctionat pentru ca a condus auto marca Mercedes cu nr. B pe str. D din municipiul H, iar la trecerea la nivel cu calea ferata nu a respectat semnificatia semnalelor acustice si luminoase aflate in functiune.

Intimatul arata ca potrivit dispozitiilor art 32 pct 2 ) din OG nr. 2 / 2001 „ plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia „.

Pe fond , intimatul solicita respingerea plangerii ca neintemeiata.

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia de necompetenta teritoriala invocata , instanta constata urmatoarele:

Prin procesul-verbal seria CC nr. 5953981 incheiat la data de 01.07.2010 , petentul P E a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 540 de lei , 9 puncte amenda in valoare de 540 lei, pentru ca a condus autoturismul marca Mercedes cu nr. de inmatriculare B pe str. D din municipiul H, iar la trecerea la nivel cu calea ferata nu a respectat semnificatia semnalelelor acustice si luminoase aflate in functiune.

Potrivit art. 32 alin 2 din O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, competenta solutionarii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei apartine judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

Avand in vedere aceste dispozitii cuprinse in O.G. nr. 2/2001, care reprezinta o reglementare speciala si derogatorie de la competenta de drept comun, si coroborandu-le cu prevederile art. 159 pct. 3 Cod proc. civ., instanta apreciaza ca este vorba despre o competenta teritoriala exclusiva, pe care partile nu o pot inlatura .

Din procesul-verbal de contraventie contestat in cauza rezulta ca locul savarsirii contraventiei retinuta in sarcina petentului este localitatea H .

Prin urmare, avandu-se in vedere caracterul absolut al competentei teritoriale reglementate in materie contraventionala , instanta apreciaza ca intemeiata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei B in solutionarea prezentei plangeri , fata de dispozitiile art. 159 pct. 3 Cod de proc. civ. raportate la art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2 /2001 , urmand a o admite ca atare .

In consecinta , in temeiul art. 158 alin 1 si 3 Cod de proc. civ. , cu referire la art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2 /2001, va declina competenta de solutionare a plangerii in favoarea Judecatoriei H , aceasta fiind instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia.

Etichete: