Top

Art. 209 Cod Penal

Sedinta publica din data de 24martie 2009

Sentinta penala nr. 301

Prin rechizitoriul nr…. din …. al Parchetului de pe lânga ….a, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului minor …, domiciliat în …. si fara forme legale în …., pentru savârsirea unei infractiuni de furt calificat, prevazuta de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i C.pen., cu aplicarea art.99 si urm. C.pen.

În fapt, s-a retinut ca pe data de … inculpatul …. împreuna cu varul sau, numitul …, se aflau în zona …. si când au trecut pe lânga internatul acestui liceu s-au uitat în magazie si au observat înauntru mai multe unelte, hotarându-se sa le sustraga. În acest scop, inculpatul a fortat cu mâinile un geam termoizolant iar dupa ce acesta a cedat, a patruns în magazie prin escaladare, însusindu-si dinauntru o bormasina, un flex, doua prelungitoare si alte componente ale unei truse de lucru. În tot acest timp, numitul ….., care nu a împlinit înca vârsta de … ani, i-a asigurat paza inculpatului.

Pe rolul instantei s-a format dosarul nr… din ….

Instanta a procedat la luarea declaratiei inculpatului minor, în prezenta reprezentantilor legali si a avocatului din oficiu, declaratia fiind consemnata si atasata la fila … De asemenea, au fost luate declaratii martorilor …., propusi prin rechizitoriu, declaratiile fiind consemnate si atasate la filele ….. La termenul de judecata din … atât reprezentantul Ministerului Public cât si avocatul din oficiu al inculpatului minor au precizat ca renunta la audierea celorlalti martori propusi prin rechizitoriu. Întrucât inculpatul nu împlinise vârsta de … ani la data savârsirii faptei, în cauza a fost efectuata o expertiza medico-legala psihiatrica, raportul de expertiza fiind atasat la filele …. din dosarul de urmarire penala. Totodata, a fost efectuat si un referat de evaluare privitor la inculpat, de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga ….., referat ce a fost atasat la filele … din acelasi dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât situatia de fapt cât si încadrarea juridica au fost corect retinute prin actul de sesizare a instantei. Astfel, din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul … a patruns în interiorul unei magazii aflata în incinta …., fortând în acest sens un geam al respectivei magazii, dupa care a intrat prin escaladarea respectivului geam. Fapta a avut loc în timpul zilei, inculpatul fiind însotit de varul sau, numitul …, care i-a asigurat paza dar care nu poate raspunde penal deoarece nu a împlinit vârsta de … ani. Din interiorul magaziei inculpatul a sustras mai multe unelte de lucru, si anume : o bormasina, un flex, burghiuri ale bormasinii si mai multe cabluri electrice. Aceste unelte apartineau partii vatamate-parte civila …… care la acea data efectua o lucrare la respectivul liceu.

În ceea ce priveste bormasina, desi inculpatul a recunoscut initial si sustragerea acestui bun, a revenit ulterior si a precizat ca nu a sustras un astfel de bun. Instanta apreciaza însa ca atitudinea oscilanta a inculpatului este determinata doar de situatia sa procesuala si mai ales de constientizarea faptului ca dintre bunurile sustrase bormasina are valoarea cea mai mare, inculpatul având implicit obligatia de a plati o suma mult mai consistenta cu titlul de despagubiri civile. Faptul ca bormasina marca Bosch a fost sustrasa de catre inculpat rezulta din coroborarea declaratiei initiale a inculpatului cu declaratia initiala a varului acestuia, precum si cu declaratiile martorilor …., ambii angajati ai partii civile, si care au precizat ca vineri, când au plecat de la respectivul punct de lucru, bormasina se afla cu certitudine în magazie, unul dintre martori lucrând chiar cu respectiva unealta în acea zi, pentru ca luni dimineata bormasina sa nu mai existe, în conditiile în care fapta inculpatului a avut loc duminica.

Relativ la sustinerea inculpatului, facuta în fata instantei, ca a declarat initial ca a sustras si bormasina deoarece a fost batut de unul dintre agentii de politie, instanta apreciaza ca aceasta este nesincera, un astfel de comportament al agentului de politie fiind putin plauzibil cât timp atunci când a dat prima declaratie inculpatul minor a fost însotit de parintii sai, unul dintre acestia semnând declaratia.

Prin urmare, fapta inculpatului minor …. de a sustrage dintr-o magazie în care patruns prin escaladarea unui geam, mai multe bunuri apartinând …. inculpatul fiind însotit si de o alta persoana, a fost probata si întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a, i C.pen., atragând raspunderea penala a inculpatului.

În ceea ce priveste sanctiunea penala care trebuie aplicata inculpatului minor, instanta apreciaza ca este suficienta aplicarea masurii educative a libertatii supravegheate, dispozitiile art.100 alin.2 C.pen., din care rezulta ca în cazul inculpatilor minori pedeapsa trebuie aplicata numai în cazuri extreme, în care luarea unei masuri educative nu este suficienta, fiind pe deplin aplicabile.

În acest sens, trebuie observat ca fapta savârsita de catre inculpat are un grad de pericol social destul de redus, dat fiind prejudiciul modic produs prin infractiune. De asemenea, inculpatul a intrat în contact cu rigorile legii penale la o vârsta destul de mica, neavând înca … ani la data savârsirii faptei. Bineînteles ca la alegerea sanctiunii trebuie tinut cont si de dezvoltarea morala a inculpatului minor precum si de conditiile concrete în care acesta a crescut si a trait, din referatul de evaluare întocmit în cauza rezultând ca aceste conditii nu au favorizat promovarea unui comportament dezirabil.

Tocmai de aceea, instanta apreciaza ca reeducarea minorului poate avea loc doar prin încredintarea supravegherii Serviciului de Probatiune de pe lânga ….

Pe latura civila, în cauza s-a constituit parte civila partea vatamata …., cu suma de …. lei, reprezentând despagubiri civile pentru prejudicii materiale, si anume contravaloarea bunurilor sustrase. Instanta apreciaza ca actiunea civila este întemeiata doar în parte, pentru suma de …. lei, întrucât doar în aceasta limita exista probe concludente la dosarul cauzei. Aceasta suma este reprezentata de valoarea bormasinii marca Bosch si a burghiurilor, cu privire la aceste bunuri existând la dosarul de urmarire penala (filele ..), facturi fiscale din care rezulta valoarea lor. De asemenea, în suma mentionata anterior intra si suma de …lei pe care inculpatul a obtinut-o prin valorificarea cablurilor electrice. În aceasta privinta, desi prin adresa de constituire ca parte civila s-a mentionat ca valoarea cablurilor este de …. de lei, nu a fost depus nici un înscris din care sa rezulte aceasta valoare, situatie în care inculpatul nu poate fi obligat decât la suma pentru care a valorificat acest bun. Mai trebuie precizat ca la calculul valorii despagubirilor, instanta nu poate avea în vedere si valoarea flexului deoarece în cazul acestui bun prejudiciul este cert doar sub aspectul existentei sale, nefiind însa determinat si cu privire la întindere, cât timp partea civila nu a depus nici un înscris din care sa rezulte valoarea acestui bun.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza ca în baza art.101 alin.1 lit.b C.pen. raportat la art.103 C.pen., sa aplice inculpatului minor .. masura educativa a libertatii supravegheate, pe timp de 1 (un) an, pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i C.pen., de furt calificat.

Va încredinta supravegherea inculpatului minor Serviciului de Probatiune de pe lânga ….

În baza art.103 alin.3 lit.c C.pen., va fi obligat inculpatul minor ca pe durata libertatii supravegheate sa presteze o activitate neremunerata în cadrul …, cu o durata totala de …de ore – câte ….. – dupa programul de scoala, în zilele nelucratoare si în vacanta.

În baza art.103 alin.4 C.pen., i se va atrage atentia inculpatului minor asupra consecintelor comportarii si asupra dispozitiilor art.103 alin.6 C.pen.

În baza art.488 alin.2 C.proc.pen., va fixa termen pe data de …., pentru când se va cita minorul în vederea punerii în executare a masurii educative.

Va admite, în parte, actiunea civila formulata de catre partea civila …L.

În baza art.346 raportat la art.14 C.proc.pen., cu aplic.art. 998 si urm. C.civ., va obliga inculpatul minor la plata sumei de …., reprezentând despagubiri civile pentru prejudicii materiale.

În baza art.191 alin.1 C.proc.pen., va fi obligat inculpatul minor la plata sumei de …lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de …de lei, reprezentând onorarii avocati oficiu pentru faza de urmarire penala si de judecata, se vor vira din fondul M.J. catre B.A.., pentru avocati ……

Etichete: