Top

Circulatie rutiera

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.1046 DIN : 08.06.2010

Obiect:” infracţiunea de conducere fără permis” prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002

( Cod:40)

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău nr.611/P/2009/05.05.2009 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecata a inc. GF pentru infracţiunea de conducere fără permis , prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 constând în aceea că , în ziua de 07.06.2008 , a condus autoturismul marca Opel pe străzi din mun. Bacău .

În timpul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care a recunoscut fapta de care a fost acuzat şi martorul VP .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 07.06.2008 inculpatul a împrumutat autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare X de la unchiul său VP ce locuia pe str. Vodă şi l-a condus pe străzile Gării şi Mioriţei , fiind depistat de un echipaj de poliţie.

S-au efectuat verificări în baza de date a SPR şi s-a constat că acesta nu posedă permis de conducere.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autoturism fără a avea dreptul de conduce autoturisme pe drumurile publice întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 86 al.1 din OUG 195/2002

Astfel instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru aceasta infracţiune.

La alegerea pedepsei , precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 , dar şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale şi a recunoscut fapta comisă, împrejurări ce vor fi considerate circumstanţe atenuante conform art.74 lit.a şi c din C.p.

Apreciind că o pedeapsă de şapte luni închisoare este de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p. scop ce poate fi atins însă şi fără privare de libertate, urmează a fi suspendată condiţionat executarea pedepsei, conform art. 81 C.p. pe durata unui termen de încercare de doi ani şi şapte luni , potrivit art. 82 C.p. Îi va fi atrasă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p., privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Conform art. 71 al.5 din C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În conformitate cu disp. art. 191 al.1 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata de cheltuieli judiciare .

Etichete: