Top

Infracţiuni la legi speciale. OUG nr.195/2002

Dosar nr.1064/179/2008

Domeniu alocat : infractiuni prevazute de legi si decrete

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 191/20.11.2008

Titlu: infractiuni la legi speciale. OUG nr.195/2002

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29 septembrie 2008 si înregistrata sub nr. 1064/179/2008 , E.F. , condamnat de Judecatoria Babadag prin sentinta penala nr.182/ 28.11.2007 , la 3 ani închisoare , a solicitat în temeiul dispozitiilor art.453 c.pr.pen. sa se dispuna amânarea executarii pedepsei pe o perioada de 3 luni .

În motivarea cererii , condamnatul a aratat ca el gospodareste cu bunicii sai T.G. si T.G. care au vârste înaintate si trebuie sa le asigure cele necesare pentru anotimpul friguros care se apropie .

A mai sustinut condamnatul ca executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte deosebit de grave pentru familia sa .

În dovedirea celor sustinute condamnatul a solicitat a se efectua o ancheta sociala la domiciliul sau din Babadag , str.Republicii , nr.136, judet Tulcea.

Examinând cauza instanta retine urmatoarele :

Prin sentinta penala nr. 182/28.11.2007 pronuntata în dosarul nr. 1004/179/2007 de catre Judecatoria Babadag , ramasa definitiva la data de 25 septembrie 2008 prin decizia penala nr.58/11.09.2008 a Curtii de Apel Constanta , a fost condamnat inculpatul E.F., la pedeapsa de 3 ani închisoare , pentru savârsirea unei infractiuni de viol prev. de disp.art.197 alin.1 cod penal.

La data de 25 septembrie 2008 s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.206/1004/179/2007 spre executare Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea – Serviciul Investigati Criminale .

Condamnatul E.F. a formulat cerere de amânare a executarii pedepsei pe care si-a întemeiat-o în drept pe disp.art.453 lit.c , cod pr.penala , motivând-o în sensul ca se gospodareste cu bunicii sai care au vârste înaintate si carora trebuie sa le asigure cele necesare pentru anotimpul friguros care se apropie , iar executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte deosebit de grave pentru familia sa .

Pentru amânarea executarii pedepsei în temeiul art.453 alin.1 lit.c cod pr.penala , este necesar ca familia condamnatului sa se afle într-o situatie speciala, din care cauza executarea pedepsei de catre acesta sa aiba consecinte grave pentru el sau familie , cu alte cuvinte , amânarea executarii pedepsei,o singura data , pe o durata de cel mult 3 luni – va putea fi acordata numai daca , prin aceasta masura , acele consecinte grave vor putea fi evitate.

În cauza a fost întocmit de colectivul de sprijin al Autoritatii Tutelare din cadrul Primariei oras Babadag o ancheta sociala la domiciliul lui T.G. si T.G. din orasul Babadag , care a concluzionat ca din verificarile efectuate a reiesit ca sotii T.G. si T.G. locuiesc împreuna cu nepotul lor E.F. , care de la data nasterii a fost crescut de bunicii materni T.G.si T.G.,parintii acestuia , E.Z.si T.M. , locuind în orasul Macin .

E.F.nu este casatorit , lucreaza ocazional , iar venitul pe care-l câstiga îl foloseste la întretinerea bunicilor materni .Acesta nu este luat în evidenta speciala a condamnatilor din orasul Babadag , nu a mai comis abateri cu caracter infractional ,iar la familia T.G.si T.G.nu mai locuiesc alte persoane .

Biroul Executari Penale din cadrul judecatoriei Babadag a întocmit un referat privind pe E.F. din care instanta retine ca prin sentinta penala nr. 182/28.11.2007 pronuntata în dosarul nr. 1004/179/2007 de catre Judecatoria Babadag , ramasa definitiva la data de 25 septembrie 2008 prin decizia penala nr.58/11.09.2008 a Curtii de Apel Constanta , a fost condamnat inculpatul E.F., fiul lui Z.si M., la pedeapsa de 3 ani închisoare , pentru savârsirea unei infractiuni de viol prev. de disp.art.197 alin.1 cod penal.

La data de 25 septembrie 2008 s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.206/1004/179/2007 spre executare Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea – Serviciul Investigati Criminale .

Prin adresa nr. 91237/10.11.2008 IPJ Tulcea -Serviciul de Investigatii Criminale , a facut cunoscut ca prin dispozitia I.G.P.R nr. 25101/29.09.2008 , inculpatul a fost pus în urmarire la nivel national.

Având în vedere ca , condamnatul E.F. a fost pus în urmarire la nivel national prin dispozitia IGPR nr.25101/29.09.2008 , ceea ce înseamna ca acesta a disparut de la domiciliu , sustinerile sale ca gospodareste cu bunicii carora trebuie sa le asigure cele necesare pentru anotimpul friguros , iar executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte deosebit de grave pentru familia sa nu se adeveresc , nefiind astfel întrunite conditiile stipulate de art.453. lit.c c.pr.pen.

Nici din ancheta sociala efectuata de Colectivul de sprijin al Autoritatii Tutelare Babadag , nu rezulta ca bunicii lui E.F. s-ar afla în împrejurari speciale , iar executarea imediata a pedepsei de catre condamnat ar avea consecinte grave pentru bunicii sai .

Fata de considerentele expuse mai sus instanta urmeaza a respinge cererea de amânare a executarii pedepsei formulata de E.F.

Etichete: