Top

Întreruperea executarii pedepsei

Dosar nr.1205/179/2008

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 181/19.11.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei condamnatul B.G. a solicitat întreruperea executarii pedepsei închisorii, învederând ca se afla în executarea unei pedepse privative de libertate , invocând împrejurarea ca familia sa se afla într-o situatie speciala întrucât mama sa care este foarte bolnava în urma unui accident rutier si nu are nici un fel de ajutor material , el fiind singurul care poate întretine familia , situatie apreciata ca ar avea consecinte grave pentru aceasta , consecinte ce ar justifica întreruperea executarii pedepsei .

Cererea de întrerupere a executarii pedepsei nu a fost întemeiata în drept.

Este de subliniat ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei condamnatul se afla în Penitenciarul Tulcea , în executarea pedepsei de 7 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.206/2007 a Judecatoriei Târgu Bujor .

În timpul executarii pedepsei cu închisoare persoana condamnata poate cere si obtine întreruperea executarii în considerarea unor împrejurari speciale limitativ recunoscute de legea de procedura penala .

Potrivit art.456 Cod pr.penala , este competenta sa dispuna întreruperea executarii pedepsei privative de libertate , instanta de executare sau dupa caz , instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere , corespunzatoare în grad instantei de executare .

Acest text de lege nu reglementeaza o competenta alternativa , ci una exclusiva . Atunci când condamnatul este liber , competenta apartine exclusiv instantei de executare , iar când se afla în executarea pedepsei privative de libertate , competenta revine exclusiv instantei corespunzatoare în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere .

În acest caz , competenta instantei penale fiind institutional conditionata de elementele teritoriale , în raport cu care se disting limitele împuternicirii acordate de lege pentru solutionarea cauzei , urmeaza a declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea, instanta în raza careia se afla locul de detinere al condamnatului .

Ca atare , în temeiul art.42 Cod pr.penala si art.456 Cod pr.penala se va trimite cauza spre competenta solutionare Judecatoriei Tulcea .

Onorariul în suma de 100 lei reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de av.Matei Mirela , va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei.

Etichete: