Top

Revizuire sentinta penala

Dosar nr.1011/179/2010

Domeniu alocat : Revizuire

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 211/14.10.2010

Titlu: Revizuire sentinta penala

Prin adresa nr. 131/III/6/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag înregistrata pe rolul acestei instante la data de 06 iulie 2010 sub nr. 1011/179/2010 a fost înaintata spre solutionare cererea de revizuire formulata de revizuienta M.C. în contradictoriu cu intimatii I.T. , I.J. , I.F. , I.M.–C. , S.V. si I.M., prin care s-a solicitat sa se dispuna revizuirea sentintei penale nr.150 din 18 august 2009 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 466/179/2009 , definitiva prin decizia penala nr.21 din 02 februarie 2010 , pronuntata de Tribunalul Tulcea .

În motivarea cererii , revizuienta a sustinut ca va aduce în fata instantei elemente noi si ca magistratii au ignorat probele .

A învederat revizuienta ca în data de 30 aprilie 2010 a fost la Consiliul Superior al Magistraturii unde a fost primita de doamna presedinte F.B. careia i-a relatat modul , comportamentul abuziv în care se solutioneaza dosarele penale , si i-a spus ca va repune pe rol dosarul nr. 466/179/2009 ,dar nu a fost asa , savârsindu-se un alt abuz ,ea trezindu-se în calitate de contestatoare în dosarul nr. 292/88/2010 , având termen la data de 4 mai 2010 când a fost respinsa contestatia ca inadmisibila .

S-a mai învederat ca dosarul trebuia repus pe rol pentru rejudecare .

Revizuienta M.C. , a mai aratat ca,având calitatea de petenta în dosarul penal nr.466/179/2009 al Tribunalului Tulcea ,cu termen în data de 03 februarie 2010 când a fost amânata pronuntarea cauzei pentru o saptamâna în vederea depunerii de concluzii scrise , dosarul a fost solutionat înainte de termenul de o saptamâna , astfel ca în mod abuziv nu i-a fost permis aparatorului sau avocat G.D. sa ia cuvântul .Cauza s-a judecat la 4 mai 2010 , iar Ignatii cunosteau solutia de duminica , ea având martori ca acestia s-au îmbatat si tipau ca au câstigat si ca avocat S.Gh. le-a rezolvat problema .

S-a învederat ca aparatorul sau avocat G.D. a solicitat repunerea cauzei pe rol si rejudecarea , dar nu au fost luate în considerare concluziile scrise ale avocatului si nerespectându-i-se dreptul la aparare si la un proces echitabil cauza a fost solutionata în mod nelegal înainte de expirarea termenului de depunere a concluziilor scrise .

Fata de motivele invocate mai sus , sustinând ca va aduce si elemente noi , revizuienta M.C. a solicitat admiterea cererii de revizuire .

Odata cu adresa de înaintare a cererii de revizuire Parchetul de pe lânga Babadag a depus la dosar concluzii de respingere a cererii ca inadmisibila învederând ca la data de 19 mai 2010 a înregistrat cererea formulata de revizuienta M.C. prin care s-a solicitat revizuirea sentintei penale nr.150 din 18.08.2009 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 466/179/2009 , definitiva prin decizia penala nr. 21 din 2.02.2010 , pronuntata de Tribunalul Tulcea .Judecatoria Babadag , prin sentinta penala mentionata mai sus a respins ca nefondata plângerea prin care M.C.a solicitat desfiintarea solutiei de neîncepere a urmaririi penale pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag în dosarul penal nr. 713/P/2008 , fata de numitii I.T. , I.J. , I.F. , I.M.-C. , S.V. si I.M. , sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art.180 alin.2 , art.193 alin.1 , art.205 alin.1 si art.211 din cod penal , iar prin decizia penala nr. 21/2.02.2010 Tribunalul Tulcea a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de petenta M.C. împotriva sentintei penale mai sus mentionate.

Prin decizia nr.17/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a admis recursul în interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie stabilind ca cererea de revizuire îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul art. 278 indice 1 alin.8 lit.a si b din c.pr.pen. , este inadmisibila , retinând si faptul ca potrivit disp.art. 414 indice 2 alin.3 din c.pr.pen. solutiile prin care sunt admise recursurile în interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata , Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a apreciat ca cererea de revizuire formulata de revizuienta M.C.îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul dispozitiilor art.278 indice 1 alin.1 lit.a din c.pr.pen. , este inadmisibila si în temeiul disp.art.403 c.pr.pen. Parchetul Babadag a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibila.

Instanta a dispus atasarea dosarului nr. 466/179/2009 al Judecatoriei Babadag .

Examinând sentinta penala nr.150/18 august 2009 a carei revizuire se solicita , pronuntata în dosarul nr. 466/179/2009 , instanta retine ca prin aceasta s-a solutionat plângerea formulata de revizuienta M.C. împotriva rezolutiei nr. 15/P/II/2009 din 20 martie 2009 pronuntata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag prin care a fost respinsa plângerea formulata împotriva solutiei adoptate în dosarul nr. 713/P/2008, plângerea fiind respinsa ca nefondata .

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta M.C. , iar prin decizia penala nr. 21 din 02 februarie 2010 pronuntata de Tribunalul Tulcea a fost respins recursul ca nefondat .

Motivat de faptul ca instanta de recurs s-a pronuntat fara sa mai astepte concluziile scrise ale avocatului sau ,la data de 4 februarie 2010 M.C. a formulat contestatie în anulare împotriva deciziei nr.21 din 2.02.2010 a Tribunalului Tulcea , iar în conformitate cu art.391 c.pr.pen. cu referire la art.386 c.pr.pen. a fost respinsa contestatia în anulare ca inadmisibila , de catre Tribunalul Tulcea , prin decizia penala nr. 75 din 4 mai 2010 pronuntata în dosarul nr. 292/88/2010 .

Potrivit dispozitiilor art.393 c.pr.pen. hotarârile judecatoresti definitive pot fi supuse revizuirii, atât cu privire la latura penala cât si cu privire la latura civila .

Având în vedere ca prin sentinta penala nr.150/18 august 2009 pronuntata de Judecatoria Babadag , a carei revizuire se solicita , a fost respinsa plângerea formulata în baza art.278 indice 1 c. pr.pen. ,împotriva solutiei adoptate în dosarul nr. 713/P/2008 al Parchetului Babadag , sentinta ramasa definitiva prin respingerea recursului ca nefondat , de catre Tribunalul Tulcea si prin respingerea contestatiei în anulare de catre aceeasi instanta prin decizia penala nr. 75 din 04 mai 2010 si fata de decizia nr.17/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin care s-a admis recursul în interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie stabilind ca cererea de revizuire îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul art. 278 indice 1 alin.8 lit.a si b din c.pr.pen. , este inadmisibila si retinând si faptul ca potrivit disp.art. 414 indice 2 alin.3 din c.pr.pen. solutiile prin care sunt admise recursurile în interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata pe cale de consecinta cererea de revizuire va fi respinsa ca inadmisibila .

Etichete: