Top

Cerere de revizuire. Neîndeplinire condiţii de admisibilitate. Acţiunea principală se află în apel la tribunal.

Prin cererea înregistrata sub nr. 22677/245/2008 numita GDM a solicitat în contradictoriu cu intimatii VOM si P, revizuirea hotarârii judecatoresti pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. 20888/245/2006 motivat de faptul ca s-a desfiintat si modificat hotarârea unei instante pe care s-a întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere, conform art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila.

Astfel, revizuienta sustine ca a solicitat în contradictoriu cu intimatii în cadrul dosarului nr. 20888/245/2006 pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare în privinta unui apartament. Judecatoria Iasi a pronuntat respingerea actiunii revizuentei întrucât în calea unei alte actiuni înregistrate sub nr. 24813/245/2006 intimatii au obtinut rezolutiunea antecontractului de vânzare cumparare. Motivat de acest aspect, instanta care a pronuntat sentinta civila a decis ca nu poate primi cererea revizuientei pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic.

Sustine în cererea de revizuire ca actiunea promitentilor vânzatori prin care au solicitat rezolutiunea antecontractului de vânzare cumparare se afla în apel la Tribunalul Iasi.

În drept, invoca disp. art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila.

Pentru a se pronunta în sensul respingerii cererii de revizuire constata ca hotarârea care a stat la baza pronuntarii sentintei civile nr. 7282/2007 – a carei revizuire s-a solicitat – se afla în apel la Tribunalul Iasi.

Vazând motivul invocat, instanta apreciaza ca hotarârea prin care s-a declarat rezolvit antecontractul de vânzare-cumparare pronuntata în dosarul nr. 24813/245/2006 nu a fost schimbat în mod irevocabil, în prezent fiind în apel la Tribunalul Iasi, astfel încât judecata în fond nu a parcurs toate etapele finalizarii.

În consecinta, în prezent nu sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate ale cererii de revizuire, motivat de dispozitiile art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila, urmând a o respinge.

Etichete: