Top

Revizuire sentinta penala

Dosar nr.1413/179/2010

Domeniu alocat : Revizuire

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 222/20.10.2010

Titlu: Revizuire sentinta penala

Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a înaintat instantei spre competenta solutionare cererea de revizuire a sentintei penale nr.120/2001 a Judecatoriei Babadag, formulata de revizuientul A.GH., împreuna cu concluziile sale de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibila.

În cererea de revizuire adresata Judecatoriei Babadag care, pe cale administrativa, a înaintat-o Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, revizuientul a aratat ca nu se face vinovat în esenta de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa prin sentinta penala a carei revizuire se solicita, învederând ca îsi poate dovedi nevinovatia prin audierea a doi martori si ca fapta a fost savârsita de o alta persoana împreuna cu G.Gh., condamnat prin sentinta penala sus mentionata, sustinând în esenta netemeinicia hotarârii de condamnare.

Sintetizând inadmisibilitatea cererii de revizuire în raport de dispozitiile art.394 Cod procedura penala, procurorul a înaintat instantei concluziile sale si opinia sa de respingere, învederându-se ca cererea este inadmisibila întrucât nu se încadreaza în nici unul dintre cazurile prevazute expres si limitativ de dispozitiile art.394 Cod procedura penala.

Solutionând cererea, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.120 din 25.04.2001 a Judecatoriei Babadag pronuntata în dosarul nr.536/2001, A.Gh. a fost condamnat, în temeiul art.208 – 209 lit.a, g Cod penal, art.20 raportat la art.208 – 209 lit.a, g, i Cod penal, art.192 alin.2 Cod penal, art.211 alin.2 lit.a, d, f Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a si 37 lit.a Cod penal, la o pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat, tentativa la furt calificat, violare de domiciliu si tâlharie.

În baza art.71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 Cod penal, iar, conform art.350 Cod procedura civila, s-a mentinut starea de arest a inculpatului.

Pentru a se pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, în noaptea de 11/12.03.2001, inculpatul A.Gh., însotit de inculpatul G.Gh., a patruns, fara drept, în curtea locuintei partii vatamate M.A. din localitatea Turda, judetul Tulcea, pe poarta neasigurata si, dintr-un cotet, acestia au sustras un numar de trei pasari pe care le-au dus în aceeasi noapte la locuinta numitului I.V. caruia i-au facut cunoscut faptul ca acestea provin din furt, urmând sa primeasca în schimbul pasarilor vin.

De asemenea, în aceeasi noapte, inculpatii A.Gh. si G.Gh. s-au deplasat la locuinta partii vatamate R.Gh. din aceeasi localitate si profitând de întuneric si de faptul ca usa de acces în imobil era neasigurata, au patruns în locuinta acesteia si, dupa ce au exercitat violente asupra acestuia, au sustras o serie de bunuri pe care le-au dus la domiciliul apartinând lui A.Gh..

În cursul aceleasi nopti, cei doi inculpati au patruns în curtea locuintei partii vatamate S.Gh. din aceeasi localitate, pe poarta, dupa care au încercat sa forteze încuietoarea de la o magazie, cu intentia de a sustrage bauturi alcoolice, în speta vin, însa, datorita zgomotului produs, partea vatamata s-a alertat, moment în care actiunea infractionala a inculpatilor a fost întrerupta, acestia fugind de la locul faptei.

Din evaluarea judiciara a materialului probatoriu administrat în dosarul nr.536/2001, respectiv plângerile partilor vatamate, certificat medico-legal, declaratiile de recunoastere ale inculpatilor, s-a retinut certitudinea dovedita a faptelor si a existentei vinovatiei, iar sub aspectul încadrarii juridice a faptelor savârsite s-a apreciat ca faptele celor doi inculpati întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor retinute prin actul de inculpare.

Sustinerile numitului A.Gh. formulate în cauza nr.536/2001 si constând în aceea ca doar numitul G.Gh. a exercitat violente asupra partii vatamate R.Gh., acesta din urma sustinând ca ambii inculpati au exercitat acte de violenta asupra sa, au fost înlaturate, retinându-se ca, chiar si în contextul sustinerii de catre A.Gh. a faptului ca numai G.Gh. ar fi exercitat acte de violenta asupra partii vatamate, în timp ce el a sustras bunurile, subzista elementele infractiunii de tâlharie.

S-a retinut ca chiar si în contextul în care numai unul dintre inculpati ar fi exercitat violente asupra partii vatamate care i-a surprins si s-a împotrivit, nu înseamna ca numai acesta se face vinovat de infractiunea de tâlharie, atâta vreme cât agresiunea a avut drept scop, care s-a si finalizat, sa se asigure sustragerea pentru ambii inculpati, totodata si scaparea pentru acestia si pentru pastrarea lucrurilor furate.

Folosirea violentei fata de partea vatamata în scopul sustragerii bunurilor s-a apreciat a constitui o circumstanta reala care se rasfrânge si asupra celuilalt faptuitor, din moment ce acesta era prezent si a fost constient ca fara agresiunea partii vatamate nu-si putea asigura sustragerea si pastrarea bunurilor sustrase.

Sentinta penala a carei revizuire se solicita a ramas definitiva prin neapelare de catre inculpati.

În ceea ce priveste motivarea cererii de revizuire, revizuientul a învederat ca nu se face vinovat în esenta de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa prin sentinta penala a carei revizuire o cere, solicitând audierea a doi martori în dovedirea sustinerilor sale constând în faptul ca în noaptea savârsirii infractiunilor s-a aflat în alta parte si ca nu s-a întâlnit în acea noapte cu coinculpatul G.Gh..

Art.394 Cod procedura penala, învedereaza cinci situatii care permit introducerea revizuirii. La stabilirea cauzelor respective s-au avut în vedere cauzele care în genere pot provoca erorile judiciare, aceste cauze putând fi grupate în jurul a trei surse: accidentalitatea, lipsa probei, frauda procesuala.

Revizuirea vizeaza remedierea unor erori comise în stabilirea situatiei de fapt sau înlaturarea unor hotarâri care nu se pot concilia, situatiile care constituie cazuri de revizuire fiind expres prevazute în art.394 Cod procedura penala.

Primul caz cuprins în art.394 al.1 lit.a Cod procedura penala prevede ca revizuirea poate fi ceruta când s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei.

Dispozitia se conjuga cu prevederile alin.2 din acelasi articol, care completeaza ipoteza de mai sus precizând ca motivul constituie cauza de revizuire daca pe baza faptelor sau împrejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotarârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.

Astfel, potrivit art.394 lit.a Cod procedura penala, revizuirea hotarârii se poate obtine numai în urma descoperirii unor fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, daca, prin aceste fapte sau împrejurari noi, se poate dovedi netemeinicia unei solutii de achitare sau de încetare a procesului penal ori de condamnare, dupa caz. Aceasta înseamna ca nu este admisibila decât revizuirea hotarârilor netemeinice sub aspectul existentei sau inexistentei faptei ori a vinovatiei autorului, precum si a celor ce sunt netemeinice sub aspectul prevederilor legale referitoare la încetarea procesului penal.

În speta, revizuientul solicita în esenta o reapreciere a probelor si o prelungire a probatiunii pentru fapte si împrejurari cunoscute si verificate de instantele care au solutionat cauza.

Prin solicitarile formulate nu se tinde la dovedirea unor fapte sau împrejurari noi, ci la prelungirea probatiunii referitor la fapte si împrejurari deja cunoscute si verificate de instanta.

Constatându-se astfel ca în cauza nu s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, asa cum cer dispozitiile art.394 lit.a Cod procedura penala, motivele invocate de catre revizuent apreciindu-se ca nu se regasesc printre cele enumerate în mod limitativ în celelalte dispozitii ale art. 394 din Codul de procedura penala, se apreciaza ca solutia ce se impune este aceea de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibila.

Onorariul în suma de 100 lei, reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de avocat Tincu Daniela, va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

În temeiul art.192 Cod procedura penala va fi obligat revizuientul la 50 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete:

Revizuire sentinta penala

Dosar nr.1011/179/2010

Domeniu alocat : Revizuire

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 211/14.10.2010

Titlu: Revizuire sentinta penala

Prin adresa nr. 131/III/6/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag înregistrata pe rolul acestei instante la data de 06 iulie 2010 sub nr. 1011/179/2010 a fost înaintata spre solutionare cererea de revizuire formulata de revizuienta M.C. în contradictoriu cu intimatii I.T. , I.J. , I.F. , I.M.–C. , S.V. si I.M., prin care s-a solicitat sa se dispuna revizuirea sentintei penale nr.150 din 18 august 2009 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 466/179/2009 , definitiva prin decizia penala nr.21 din 02 februarie 2010 , pronuntata de Tribunalul Tulcea .

În motivarea cererii , revizuienta a sustinut ca va aduce în fata instantei elemente noi si ca magistratii au ignorat probele .

A învederat revizuienta ca în data de 30 aprilie 2010 a fost la Consiliul Superior al Magistraturii unde a fost primita de doamna presedinte F.B. careia i-a relatat modul , comportamentul abuziv în care se solutioneaza dosarele penale , si i-a spus ca va repune pe rol dosarul nr. 466/179/2009 ,dar nu a fost asa , savârsindu-se un alt abuz ,ea trezindu-se în calitate de contestatoare în dosarul nr. 292/88/2010 , având termen la data de 4 mai 2010 când a fost respinsa contestatia ca inadmisibila .

S-a mai învederat ca dosarul trebuia repus pe rol pentru rejudecare .

Revizuienta M.C. , a mai aratat ca,având calitatea de petenta în dosarul penal nr.466/179/2009 al Tribunalului Tulcea ,cu termen în data de 03 februarie 2010 când a fost amânata pronuntarea cauzei pentru o saptamâna în vederea depunerii de concluzii scrise , dosarul a fost solutionat înainte de termenul de o saptamâna , astfel ca în mod abuziv nu i-a fost permis aparatorului sau avocat G.D. sa ia cuvântul .Cauza s-a judecat la 4 mai 2010 , iar Ignatii cunosteau solutia de duminica , ea având martori ca acestia s-au îmbatat si tipau ca au câstigat si ca avocat S.Gh. le-a rezolvat problema .

S-a învederat ca aparatorul sau avocat G.D. a solicitat repunerea cauzei pe rol si rejudecarea , dar nu au fost luate în considerare concluziile scrise ale avocatului si nerespectându-i-se dreptul la aparare si la un proces echitabil cauza a fost solutionata în mod nelegal înainte de expirarea termenului de depunere a concluziilor scrise .

Fata de motivele invocate mai sus , sustinând ca va aduce si elemente noi , revizuienta M.C. a solicitat admiterea cererii de revizuire .

Odata cu adresa de înaintare a cererii de revizuire Parchetul de pe lânga Babadag a depus la dosar concluzii de respingere a cererii ca inadmisibila învederând ca la data de 19 mai 2010 a înregistrat cererea formulata de revizuienta M.C. prin care s-a solicitat revizuirea sentintei penale nr.150 din 18.08.2009 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 466/179/2009 , definitiva prin decizia penala nr. 21 din 2.02.2010 , pronuntata de Tribunalul Tulcea .Judecatoria Babadag , prin sentinta penala mentionata mai sus a respins ca nefondata plângerea prin care M.C.a solicitat desfiintarea solutiei de neîncepere a urmaririi penale pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag în dosarul penal nr. 713/P/2008 , fata de numitii I.T. , I.J. , I.F. , I.M.-C. , S.V. si I.M. , sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art.180 alin.2 , art.193 alin.1 , art.205 alin.1 si art.211 din cod penal , iar prin decizia penala nr. 21/2.02.2010 Tribunalul Tulcea a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de petenta M.C. împotriva sentintei penale mai sus mentionate.

Prin decizia nr.17/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a admis recursul în interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie stabilind ca cererea de revizuire îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul art. 278 indice 1 alin.8 lit.a si b din c.pr.pen. , este inadmisibila , retinând si faptul ca potrivit disp.art. 414 indice 2 alin.3 din c.pr.pen. solutiile prin care sunt admise recursurile în interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata , Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a apreciat ca cererea de revizuire formulata de revizuienta M.C.îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul dispozitiilor art.278 indice 1 alin.1 lit.a din c.pr.pen. , este inadmisibila si în temeiul disp.art.403 c.pr.pen. Parchetul Babadag a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibila.

Instanta a dispus atasarea dosarului nr. 466/179/2009 al Judecatoriei Babadag .

Examinând sentinta penala nr.150/18 august 2009 a carei revizuire se solicita , pronuntata în dosarul nr. 466/179/2009 , instanta retine ca prin aceasta s-a solutionat plângerea formulata de revizuienta M.C. împotriva rezolutiei nr. 15/P/II/2009 din 20 martie 2009 pronuntata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag prin care a fost respinsa plângerea formulata împotriva solutiei adoptate în dosarul nr. 713/P/2008, plângerea fiind respinsa ca nefondata .

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta M.C. , iar prin decizia penala nr. 21 din 02 februarie 2010 pronuntata de Tribunalul Tulcea a fost respins recursul ca nefondat .

Motivat de faptul ca instanta de recurs s-a pronuntat fara sa mai astepte concluziile scrise ale avocatului sau ,la data de 4 februarie 2010 M.C. a formulat contestatie în anulare împotriva deciziei nr.21 din 2.02.2010 a Tribunalului Tulcea , iar în conformitate cu art.391 c.pr.pen. cu referire la art.386 c.pr.pen. a fost respinsa contestatia în anulare ca inadmisibila , de catre Tribunalul Tulcea , prin decizia penala nr. 75 din 4 mai 2010 pronuntata în dosarul nr. 292/88/2010 .

Potrivit dispozitiilor art.393 c.pr.pen. hotarârile judecatoresti definitive pot fi supuse revizuirii, atât cu privire la latura penala cât si cu privire la latura civila .

Având în vedere ca prin sentinta penala nr.150/18 august 2009 pronuntata de Judecatoria Babadag , a carei revizuire se solicita , a fost respinsa plângerea formulata în baza art.278 indice 1 c. pr.pen. ,împotriva solutiei adoptate în dosarul nr. 713/P/2008 al Parchetului Babadag , sentinta ramasa definitiva prin respingerea recursului ca nefondat , de catre Tribunalul Tulcea si prin respingerea contestatiei în anulare de catre aceeasi instanta prin decizia penala nr. 75 din 04 mai 2010 si fata de decizia nr.17/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin care s-a admis recursul în interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie stabilind ca cererea de revizuire îndreptata împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntata în temeiul art. 278 indice 1 alin.8 lit.a si b din c.pr.pen. , este inadmisibila si retinând si faptul ca potrivit disp.art. 414 indice 2 alin.3 din c.pr.pen. solutiile prin care sunt admise recursurile în interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata pe cale de consecinta cererea de revizuire va fi respinsa ca inadmisibila .

Etichete: