Top

Revizuire sentinta penala

Dosar nr.1413/179/2010

Domeniu alocat : Revizuire

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 222/20.10.2010

Titlu: Revizuire sentinta penala

Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a înaintat instantei spre competenta solutionare cererea de revizuire a sentintei penale nr.120/2001 a Judecatoriei Babadag, formulata de revizuientul A.GH., împreuna cu concluziile sale de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibila.

În cererea de revizuire adresata Judecatoriei Babadag care, pe cale administrativa, a înaintat-o Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, revizuientul a aratat ca nu se face vinovat în esenta de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa prin sentinta penala a carei revizuire se solicita, învederând ca îsi poate dovedi nevinovatia prin audierea a doi martori si ca fapta a fost savârsita de o alta persoana împreuna cu G.Gh., condamnat prin sentinta penala sus mentionata, sustinând în esenta netemeinicia hotarârii de condamnare.

Sintetizând inadmisibilitatea cererii de revizuire în raport de dispozitiile art.394 Cod procedura penala, procurorul a înaintat instantei concluziile sale si opinia sa de respingere, învederându-se ca cererea este inadmisibila întrucât nu se încadreaza în nici unul dintre cazurile prevazute expres si limitativ de dispozitiile art.394 Cod procedura penala.

Solutionând cererea, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.120 din 25.04.2001 a Judecatoriei Babadag pronuntata în dosarul nr.536/2001, A.Gh. a fost condamnat, în temeiul art.208 – 209 lit.a, g Cod penal, art.20 raportat la art.208 – 209 lit.a, g, i Cod penal, art.192 alin.2 Cod penal, art.211 alin.2 lit.a, d, f Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a si 37 lit.a Cod penal, la o pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat, tentativa la furt calificat, violare de domiciliu si tâlharie.

În baza art.71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 Cod penal, iar, conform art.350 Cod procedura civila, s-a mentinut starea de arest a inculpatului.

Pentru a se pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, în noaptea de 11/12.03.2001, inculpatul A.Gh., însotit de inculpatul G.Gh., a patruns, fara drept, în curtea locuintei partii vatamate M.A. din localitatea Turda, judetul Tulcea, pe poarta neasigurata si, dintr-un cotet, acestia au sustras un numar de trei pasari pe care le-au dus în aceeasi noapte la locuinta numitului I.V. caruia i-au facut cunoscut faptul ca acestea provin din furt, urmând sa primeasca în schimbul pasarilor vin.

De asemenea, în aceeasi noapte, inculpatii A.Gh. si G.Gh. s-au deplasat la locuinta partii vatamate R.Gh. din aceeasi localitate si profitând de întuneric si de faptul ca usa de acces în imobil era neasigurata, au patruns în locuinta acesteia si, dupa ce au exercitat violente asupra acestuia, au sustras o serie de bunuri pe care le-au dus la domiciliul apartinând lui A.Gh..

În cursul aceleasi nopti, cei doi inculpati au patruns în curtea locuintei partii vatamate S.Gh. din aceeasi localitate, pe poarta, dupa care au încercat sa forteze încuietoarea de la o magazie, cu intentia de a sustrage bauturi alcoolice, în speta vin, însa, datorita zgomotului produs, partea vatamata s-a alertat, moment în care actiunea infractionala a inculpatilor a fost întrerupta, acestia fugind de la locul faptei.

Din evaluarea judiciara a materialului probatoriu administrat în dosarul nr.536/2001, respectiv plângerile partilor vatamate, certificat medico-legal, declaratiile de recunoastere ale inculpatilor, s-a retinut certitudinea dovedita a faptelor si a existentei vinovatiei, iar sub aspectul încadrarii juridice a faptelor savârsite s-a apreciat ca faptele celor doi inculpati întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor retinute prin actul de inculpare.

Sustinerile numitului A.Gh. formulate în cauza nr.536/2001 si constând în aceea ca doar numitul G.Gh. a exercitat violente asupra partii vatamate R.Gh., acesta din urma sustinând ca ambii inculpati au exercitat acte de violenta asupra sa, au fost înlaturate, retinându-se ca, chiar si în contextul sustinerii de catre A.Gh. a faptului ca numai G.Gh. ar fi exercitat acte de violenta asupra partii vatamate, în timp ce el a sustras bunurile, subzista elementele infractiunii de tâlharie.

S-a retinut ca chiar si în contextul în care numai unul dintre inculpati ar fi exercitat violente asupra partii vatamate care i-a surprins si s-a împotrivit, nu înseamna ca numai acesta se face vinovat de infractiunea de tâlharie, atâta vreme cât agresiunea a avut drept scop, care s-a si finalizat, sa se asigure sustragerea pentru ambii inculpati, totodata si scaparea pentru acestia si pentru pastrarea lucrurilor furate.

Folosirea violentei fata de partea vatamata în scopul sustragerii bunurilor s-a apreciat a constitui o circumstanta reala care se rasfrânge si asupra celuilalt faptuitor, din moment ce acesta era prezent si a fost constient ca fara agresiunea partii vatamate nu-si putea asigura sustragerea si pastrarea bunurilor sustrase.

Sentinta penala a carei revizuire se solicita a ramas definitiva prin neapelare de catre inculpati.

În ceea ce priveste motivarea cererii de revizuire, revizuientul a învederat ca nu se face vinovat în esenta de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa prin sentinta penala a carei revizuire o cere, solicitând audierea a doi martori în dovedirea sustinerilor sale constând în faptul ca în noaptea savârsirii infractiunilor s-a aflat în alta parte si ca nu s-a întâlnit în acea noapte cu coinculpatul G.Gh..

Art.394 Cod procedura penala, învedereaza cinci situatii care permit introducerea revizuirii. La stabilirea cauzelor respective s-au avut în vedere cauzele care în genere pot provoca erorile judiciare, aceste cauze putând fi grupate în jurul a trei surse: accidentalitatea, lipsa probei, frauda procesuala.

Revizuirea vizeaza remedierea unor erori comise în stabilirea situatiei de fapt sau înlaturarea unor hotarâri care nu se pot concilia, situatiile care constituie cazuri de revizuire fiind expres prevazute în art.394 Cod procedura penala.

Primul caz cuprins în art.394 al.1 lit.a Cod procedura penala prevede ca revizuirea poate fi ceruta când s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei.

Dispozitia se conjuga cu prevederile alin.2 din acelasi articol, care completeaza ipoteza de mai sus precizând ca motivul constituie cauza de revizuire daca pe baza faptelor sau împrejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotarârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.

Astfel, potrivit art.394 lit.a Cod procedura penala, revizuirea hotarârii se poate obtine numai în urma descoperirii unor fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, daca, prin aceste fapte sau împrejurari noi, se poate dovedi netemeinicia unei solutii de achitare sau de încetare a procesului penal ori de condamnare, dupa caz. Aceasta înseamna ca nu este admisibila decât revizuirea hotarârilor netemeinice sub aspectul existentei sau inexistentei faptei ori a vinovatiei autorului, precum si a celor ce sunt netemeinice sub aspectul prevederilor legale referitoare la încetarea procesului penal.

În speta, revizuientul solicita în esenta o reapreciere a probelor si o prelungire a probatiunii pentru fapte si împrejurari cunoscute si verificate de instantele care au solutionat cauza.

Prin solicitarile formulate nu se tinde la dovedirea unor fapte sau împrejurari noi, ci la prelungirea probatiunii referitor la fapte si împrejurari deja cunoscute si verificate de instanta.

Constatându-se astfel ca în cauza nu s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, asa cum cer dispozitiile art.394 lit.a Cod procedura penala, motivele invocate de catre revizuent apreciindu-se ca nu se regasesc printre cele enumerate în mod limitativ în celelalte dispozitii ale art. 394 din Codul de procedura penala, se apreciaza ca solutia ce se impune este aceea de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibila.

Onorariul în suma de 100 lei, reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de avocat Tincu Daniela, va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

În temeiul art.192 Cod procedura penala va fi obligat revizuientul la 50 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete: