Top

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei, moment de curgere a termenului de 15 zile reglementat de art. 31 din O. G. nr. 5/2001

Pentru ca actul comunicării să constituie momentul de la care curge termenul de 15 zile reglementat de art.31 alin.1 din O.G. nr.5/201, comunicarea trebuie să se facă potrivit formalităţilor reglementate de art.27 din acelaşi act normativ.

Prin sentinţa civilă nr.3335 din 18 octombrie 2002 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 5907/2002, s-a respins plângerea contravenţională formulată de petentul Ilie Ion împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A.S. nr.590123 întocmit la data de 1 iulie 2002 de Poliţia Municipiului Slobozia, ca fiind tardiv formulată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că faţă de data când procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat prin poştă contravenientului, acesta a formulat plângere cu depăşirea de 15 zile a termenului reglementat de art.31 din O.G. nr. 2/2001.

Împotriva acestei hotărâri, contravenientul a formulat recurs susţinând că plângerea a fost formulată în termen, intimata nefăcând dovada că procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat potrivit dispoziţiilor legale.

Recursul formulat este fondat.

Potrivit art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001, împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Conform art.27 din acelaşi act normativ, comunicarea procesului-verbal de contravenţie se face prin poştă cu aviz de primire semnat personal sau prin afişare care se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Din probele administrate în cauză rezultă că procesul-verbal a fost comunicat recurentului prin poştă, însă nu există dovada că această comunicare s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art.27 din O.G. nr.2/2001.

Nerespectarea acestor dispoziţii echivalează cu o necomunicare a procesului-verbal de contravenţie, astfel încât în raport de această situaţie contravenientul se află în termenul prevăzut de art.31 din O.G. nr.2/2001 pentru a formula plângere.

Ca atare, potrivit art.312 Cod procedură civilă rap. la art.304 pct.9 Cod procedură civilă recursul este fondat, soluţia instanţei de fond urmând a fi casată, iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Tags: