Top

Recurs civil. Partaj de bunuri comune. Lipsa incheierii de admitere in principiu a cererii de interventie. Necomunicarea incheierii pronuntate potrivit art 673 indice 6 Cod Procedura Civila. Nulitatea hotararii astfel pronuntate.

Prin sentinta civila nr 783 din 19.06.2006 Judecatoria Fetesti a admis in parte cererea de partaj formulata de reclamantul DAM, cererea reconventionala formulata de paratul PI si cererea de interventie formulata de intervenientii PD si PE.

Impotriva acestei solutii in termen legal a declarat recurs reclamantul DAM, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recursul este fondat.

Potrivit dispozitiilor art.52, alin.1 Cod procedura civila, cu privire la cererea de interventie, dupa ascultarea partilor si a celor care intervin, instanta va hotari asupra incuvuintarii in principiu a interventiei, incheierea astfel pronuntata urmand a fi atacata odata cu fondul.

Din economia incheierilor din 03.10.2005 si 25.10.2005 rezulta ca instanta de fond a omis sa se pronunte asupra admiterii in principiu a cererii de interventie, incalcand astfel normele imperative ale dispozitiilor procedurale reglementate de art.52, alin.1 Cod procedura civila, ceea ce in conditiile art.105, alin.2 Cod procedura civila face nula hotararea pronuntata, intrucat prin lipsa incheierii de admitere in principiu, pe de o parte impiedica partea de a o mai ataca odata cu fondul, iar pe de alta parte anuleaza posibilitatea instantei de recurs de a-si exercita controlul judiciar asupra acesteia, in recurs.

Nulitatea hotararii pronuntate este determinata si de lipsa motivelor de fapt si de drept in baza carora judecatorul fondului si-a format convingerea cu privire la masa bunurilor comune si fata de contributia partilor la dobandirea lor.

Desi aceste motive sunt cuprinse in incheierea din 13 decembrie 2005, incheiere pronuntata potrivit art.673, indice 6 Cod procedura civila, faptul ca aceasta incheiere nu a fost comunicata partilor si nici motivarea nu a mai fost reluata in hotararea pronuntata, duce la nulitatea solutiei pronuntate in conditiile art.105, alin.2 Cod procedura civila, reclamanta-recurenta fiind vatamata in dreptul sau la aparare, aceasta neavand posibilitatea ca in deplina cunostinta de cauza sa formuleze critici detailate, pe calea recursului exercitat, constituie aceste abateri procedurale si o incalcare a dreptului la un proces echitabil reglementat de art.6, pct.1 din C.E.D.O.

In acelasi timp critica recurentei, potrivit cu care prin incheierea pronuntata potrivit art.673, indice 6 Cod procedura civila instanta nu trebuia sa se pronunte asupra cererii principale, a cererii reconventionale si cererii de interventie, este fondata fata de continutul ce trebuie sa-l aiba aceasta incheiere, totusi acest comportament procedural al instantei nu duce prin el insusi la nulitatea hotararii pronuntate intrucat nu a generat vreo vatamare potrivit art.105, alin.2 Cod procedura civila, partii care-l invoca.

Asa fiind, pentru aceste considerente, tribunalul, constatand ca in cauza sunt indeplinite conditiile art.304, pct.5 Cod procedura civila, urmeaza a admite ca fondat recursul declarat .

Etichete: