Top

Apel civil.Sesizarea judecătoriei cu o cauză de contencios administrativ.Nelegalitatea constatării cererii ca fiind inadmisibilă

Prin sentinţa civilă nr. 889 din 6 iunie 2007, Judecătoria Urziceni a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamanta G.E. prin care a solicitat obligarea Primarului Municipiului Urziceni să pună la dispoziţia acesteia lista completă a terenurilor intravilane aflate în domeniul privat al Municipiului Urziceni.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că acţiunea reclamantei bazată pe dreptul comun este inadmisibilă, atâta timp cât aceasta are la dispoziţie calea procedurilor speciale prevăzute de Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 544/2004. Împotriva acestei soluţii, în termen legal, motivat a declarat apel reclamanta arătând că în mod eronat instanţa de fond a respins acţiunea sa ca inadmisibilă, aceasta cel mult putând fi respinsă ca neîntemeiată, dacă, analizând fondul cauzei, se ajungea la această concluzie.

Apelul este fondat.

Extinderea cazurilor de inadmisibilitate la alte situaţii decât cele strict reglementate de lege echivalează cu împiedicarea accesului la justiţie sau cu denegarea de dreptate.

În cazul în speţă, instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, neobservând faptul că prin natura obiectului său şi în intenţia reclamantei, acţiunea de faţă este de contencios administrativ, reclamanta solicitând obligarea unei autorităţi publice locale să-i pună la dispoziţie anumite informaţii de interes public, respectiv lista completă a terenului intravilan aflat în domeniul public al municipiului Urziceni.

O astfel de acţiune, în condiţiile art.22 din Legea nr. 544/2004, este de competenţa instanţei de contencios administrativ iar îndreptarea greşită a acesteia către o altă instanţă se soluţionează potrivit instituţiei declinării competenţei, reglementată de art. 158 Cod procedură civilă.

Aşa fiind, pentru aceste considerente, în baza art.297 alin. 2 Cod procedură civilă, urmează a admite ca fondat apelul declarat de apelanta G.E. împotriva sentinţei civile nr. 889 din 6 iunie 2007, pronunţată de Judecătoria Urziceni, pe care urmează a o anula şi a trimite cauze spre judecare Tribunalului Ialomiţa, instanţă competentă s-o soluţioneze.

Decizia nr. 108 A din 8 octombrie 2007.

Etichete: