Top

Aplicarea dispozitilor art. 271 – 273 Cod Procedura Civila.Hotarare care consfinteste invoiala partilor.

Reclamanţii B.I. şi B.I. au chemat în judecată pârâta B.C. solicitând pe cale judecătorească rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere intervenit între părţi.

În cursul judecăţii, părţile au consimţit stingerea litigiului prin învoiala lor, încheind în acest sens o tranzacţie.

Pronunţându-se asupra cauzei, Judecătoria Urziceni prin sentinţa civilă nr. 1613 din 20 noiembrie 2006 a admis cererea reclamanţilor , a dispus rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu obligaţie de întreţinere şi a luat act de tranzacţia părţilor.

Împotriva acestei soluţii, în termen legal a formulat recurs pârâta B.C. susţinând că instanţa de fond nu a ţinut cont de învoiala intervenită între părţi.

Recursul declarat este fondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 271 alin. 1 Cod procedură civilă rezultă că părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească învoiala lor.

În conformitate cu art. 272 Cod procedură civilă, învoiala va fi înfăţişată în scris şi va alcătui dispozitivul hotărârii.

Rezultă, aşadar, din conţinutul dispoziţiilor mai sus arătate că instanţa nu trebuie să judece cauza pronunţându-se asupra cererii introductive, ci doar să ia act de tranzacţia întocmită de părţi , care constituie dispozitivul hotărârii.

Aşa fiind, pentru aceste considerente recursul urmează a fi admis ca fondat soluţia instanţei de fond modificată în sensul că, în temeiul art. 271 – 272 Cod procedură civilă, urmează a se lua act de tranzacţia părţilor.

Tribunalul Ialomiţa – Secţia Civilă, decizia civilă nr. 162 R din 26 februarie 2007.

Etichete: