Top

Contestaţie la executare silită. Lipsa unei creanţe certe, lichide şi exigibile-condiţie de anulare a formelor de executare silită. Art.379 cod procedură civilă Art.399 şi următoarele cod procedură civilă

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3258/229/2008, contestatoarea S.C.F. în contradictoriu cu intimata C.F. a solicitat anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul de executare silita nr. 181/2008, suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, cu cheltuieli de judecata. În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca în anul 2004 a încheiat cu intimata un contract de arenda, cu nr. 34/21.12.2004, pentru suprafata de 17,625 ha teren arabil. În anul 2006, contestatoarea a achitat intimatei suma de 5816,25 lei reprezentând contravaloare arenda cuvenita pentru anul 2006, dupa care, urmare unei reorganizari a terenului agricol aflat pe raza comunelor O. si V., contestatoarea a încheiat un protocol de cedare a terenurilor în favoarea societatii T. singura firma din zona care putea asigura exploatarea corespunzatoare a terenului respectiv, din cauza falimentului societatii S. În aceasta perioada, intimata si-a primit drepturile aferente arendarii terenului de la societatea T. fara nicio obiectie, acceptând astfel ca si arendas aceasta societate. La data de 22.10.2007, intimata a primit suma de 5.000 lei, prin mandat postal, pentru drepturile aferente anului agricol 2006-2007, iar pe data de 19.09.2008 a primit, prin virament bancar, suma de 7.052 lei pentru drepturile aferente anului agricol 2007-2008. Contestatoarea precizeaza si faptul ca nu i s-a comunicat cererea de executare silita si nu stie cum au fost fundamentata suma de 3.500 lei solicita de intimata, pentru care a fost luata masura înfiintarii popririi conturilor sale bancare.

În speta, s-a retinut ca partile au încheiat la data de 01.11.2004 un contract de arenda cu privire la suprafata de 17,63 ha detinuta de catre intimata, contract prin care s-a stabilit cuantumul si termenul de plata a pretului arendei. Pe data de 01.10.2006, contestatoarea a încheiat un protocol cu societatea T., careia i-a predat în arenda terenul detinut de intimata. Dupa cum a recunoscut chiar si intimata, contestatoarea i-a achitat arenda aferenta anului 2005, dupa ce în prealabil intimata a obtinut o hotarâre judecatoreasca irevocabila, iar pentru anii 2006-2007 si 2007-2008 a primit contravaloarea arendei de la societatea T., care i-a achitat suma totala de 124.520.000 ROL. În baza relatiilor obtinute de la SC „Comcereal” SA, intimata a apreciat ca suma primita pentru anii 2006-2007 si 2007-2008 nu este corecta, astfel ca a solicitat executorului judecatoresc sa procedeze la executarea silita a societatii contestatoare pentru suma de 35.000.000 ROL, reprezentând contravaloarea restului de arenda. Executorul judecatoresc a emis dispozitii de poprire asupra conturilor contestatoarei detinute la trei banci, întemeiate pe cererea intimatei si pe contractul de arenda investit cu formula executorie, însa din înscrisurile anexate la dosar si care formeaza dosarul de executare nr. 181/2008 nu rezultat ca debitul pentru care s-a început executarea silita are caracter cert si lichid, asa cum prevede art. 379 Cod procedura civila, întrucât prin contractul de arenda încheiat de parti s-a prevazut doar cantitatea de grâu ce se va da pentru fiecare hectar de teren arendat, fara a se preciza conditiile în care se va plati contravaloarea acestei cantitati de grâu si nici cum se va calcula.

Ca urmare, contestatia la executare silita formulata de contestatoarea SC „Farmnet” SRL Tandarei a aparut ca fiind întemeiata, astfel ca a fost admisa, cu consecinta anularii tuturor formelor de executare silita efectuate în dosarul de executare nr. 181/2008 de catre executorul judecatoresc.

Etichete: