Top

Contestatie la executare

INSTANTA

La data de 1 octombrie 2010, cu nr.P a fost inregistrata la instanta contestatia la executare formulata de contestatoarea debitoare SC P SA B in contradictoriu cu intimata creditoare Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucuresti si intimatii terti popriti BANCA COMERCIALA ROMANA SA- SUCURSALA B si BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE -GROUPE SOCIETE GENERALE SA- SUCURSALA B impotriva adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti inregistrata la B.C.R. SA Sucursala B sub nr. 38268/13.09.201 si B.R.D. – Sucursala B, sub nr /17.09.2010 a titlurilor executorii cu nr. /30.06.2010 si 132/10.05.2010 solicitind anularea actelor de executare si suspendarea executarii silite pina la solutionarea prezentei contestatii, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei, contestatoarea debitoare sustine ca s-a dispus infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti pe care societatea lor le detine la bancile ce au calitatea de tert poprit pentru suma de 318.533 lei si ca atit adresele de infiintare a popririi cit si titlurile executorii sunt nelegale deoarece sumele pentru care s-a dispus infiintarea popririi nu sunt datorate in cuantumul pentru care s-a dispus infiintarea popririi fiind achitate partial, respectiv suma de 10.000 lei cu O.P. nr.265 din 12 iulie 2010, societatea lor avind de recuperat de la bugetul de stat suma de 133.727 reprezentind TVA de rambursat, astfel ca se tinde la incasarea de catre intimata creditoarea a sumelor de doua ori, introducerea cererii la executare periclitind insasi existenta societatii motiv pentru care a si formulat cerere de suspendare a executarii silite pina la solutionarea prezentei contestatii.

In drept s-au invocat disp.art.399 si urmatoarele cod pr.civila.

Nu au fost atasate actele a caror executare se contesta.

Instanta a solicitat inaintarea in copie a dosarului de executare nr.14746710 a pus in vedere contestatoarei-debitoare sa depuna cautiunea in suma de 63.706 lei pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite, obligatie ce nu a fost indeplinita pentru termenul din 27 octombrie 2010, iar solicitarea privind suspendarea executarii silite pina la solutionarea contestatiei respinsa prin aceeasi incheiere .

Prin intimpinare intimata creditoare a solicitat respingerea cererii deoarece contestatoarea debitoare nu si-a indeplinit de buna voie obligatiile fiscale, iar ea a declansat procedura de executare in baza disp.art. 136 alin.1 Cod de procedura fiscala care prevad ca pentru stingerea obligatiilor fiscale se va proceda la actiuni de executare silita.

Mai arata intimata creditoare ca actele de executare silita sunt temeinic si legal intocmite, ca din suma totala de 320.684 lei contestatoarea debitoare a achitat numai suma de 10.000 lei.

B.R.D. Groupe Societe Generale a sustinut prin intimpinare ca are calitate procesuala pasiva fiind obligata sa se conformeze organelor de executare privind creantele fiscale.

In cauza s-a administrat la solicitarea contestatoarei debitoare proba cu inscrisuri.

Din probatoriu administrat in cauza, instanta retine ca, contestatoarea debitoare contesta titlurile executorii nr 1027/30.06.2010 si 132/10.05.2010 emise de creditoare si adresele de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti inregistrata la B.C.R. SA Sucursala B sub nr. /13.09.2010 si B.R.D. – Sucursala B, sub nr /17.09.2010 sustinind ca sumele pentru care s-a dispus infiintarea popririi nu sunt datorate intrucit a achitat sume de 10.000 lei cu O.P. nr.265 din 12 iulie 2010, dar si pentru faptul ca are de recuperat de la bugetul de stat suma de 133.727 lei reprezentind TVA de rambursat.

In ce priveste titlurile executorii, cel cu nr.1027 din data de 30 iunie 2010, este intocmit pentru suma de 241910, iar cel cu nr.132 din 10 mai 2010 este intocmit pentru suma de 76.623 lei cu respectarea disp.art.141 alin.1 ind.1 Cod proc.fiscala, in sensul ca au fost inregistrate creantele fiscale ajunse la scadenta ce nu au fost achitate de bunavoie de contestatoarea creditoare si cu privire la care nu s-a facut dovada achitarii sumelor anterior emiterii titlurilor.

Referitor la adresele de infiintare a popririi, acestea au fost intocmite la data de 13 septembrie 2010, respectiv 17 septembrie 2010 pentru suma de 318.533 lei, insa contestatoarea creditoare a facut dovada cu O.P. nr.265 din 12 iulie 2010 (fila 33 dosar) ca a achitat suma de 10.000 lei, parte din debit.

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca, contestatia la executare este dovedita si intemeiata, in parte, respectiv numai cu privire la suma mentionata in adresele de infiintare ,in sensul ca, ca o consecinta a achitarii sumei de 10.000 lei, dupa emiterea titlurilor executorii acestea se impuneau a fi emise pentru suma de 308.333 lei si nu pentru suma de 318.533 lei, considerent pentru care contestatia va fi admisa in parte in baza art.404 alin.1 Cod proc.civila cu privire la acest aspect, in sensul indreptarii adreselor de infiintare a popririi in baza celor mentionate.

Titlurile executorii au fost emise cu respectarea dispozitiilor art.141 alin.1 ind.1 cod pr.fiscala si urmeaza a fi mentinute ca temeinice si legale intrucit nu poate fi retinuta pentru admiterea contestatiei nici sustinerea ca, contestatoarea debitoare are de recuperat de la bugetul statului suma de 133.727 lei reprezentind TVA de rambursat intrucit tertii popriti nu pot face compensarea cu aceste datorii.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Contestatia a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: