Top

CONTESTATIE LA EXECUTARE. TARDIVITATE. EFECTE.

Prin contestatia la executare silita contestatoarea CM. a solicitat anularea formelor de vânzare silita a apartamentului proprietate personala indeplinite de executorul judecatoresc la cererea intimatului P.C.

Contestatoarea motiveaza ca datoreaza intimatului suma de 5,5 milioane lei cu titlul de cheltuieli de judecata dar a atacat respectiva hotarâre la CEDO.

Examinând lucrarile dosarului instanta constata ca la 4 decembrie 2001 intimatul creditor P.C. s-a adresat executorului judecatoresc pentru punerea in executare silita a sentintei civile nr. 1362/2000 a Judecatoriei Roman.

Executorul a trimis contestatoarei somatie la data de 8 iulie 2003 ( primita la 11 iulie 2003) iar la data de 20 august 2003 debitoarea a fost somata in cond art. 497 C.P.C. , aducandu-i-se la cunostinta ca se va porni executarea silita impotriva imobilului proprietate. Cu acel prilej s-a întocmit procesul verbal de situatie iar somatia a fost notata in cartea funciara.

Prin sentinta civila nr.3150/2003 s-a admis exceptia de tardivitate invocata din oficiu si s-a respins contestatia la executare ca fiind tardiva.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a retinut ca debitoarea contesta urmarirea silita a imobilului inceputa prin somatia prmita la 11 iulie 2003. Potrivit art. 401 lit.a C.P.C. contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care ii contesta, iar respectivul act îl constituie somatia din 8 iulie 2003. Contestatoarea a formulat prezenta contestatie la data de 25 noiembrie 2003.

Etichete: