Top

Art.292 CP fals in declaraţii. Neîncepere urmărire penală.

Pe rol judecarea cauzei penale privind recursurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU CĂRBUNEŞTI şi petentul B.C.V. împotriva sentinţei penale nr.393/2008 pronunţată de Judecătoria Cărbuneşti.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 15 ianuarie 2009 fiind consemnate în încheierea din acea zi, când, instanţa a amânat pronunţarea cauzei în vederea deliberarii, la data de 19 ianuarie 2009 si în urma deliberarii avute a pronunţat urmatoarea solutie:

INSTANŢA

Asupra recursurilor declarate, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.Cărbunesti la data de 02.11.2005 sub nr.5668/2005 petiţionarul B.C.V. a formulat plângere împotriva rezolutieiParchetului de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbuneşti dată în dosarul nr.1213/P/2005 în contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. şi P.A., motivând că în mod greşit s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii G.M., G.M.A. şi P. (fostă P.) A. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută de art.292 c.p.

La rândul său, numita G.M. a formulat plângere împotriva aceleiasi rezoluţii, plângere ce a fost înregistrată pe rolul instantei la data de 22.12.2005 sub nr.6385/2005 motivând că în mod greşit s-a stabilit că ea ar fi săvârşit infracţiunea de fals în declaraţii, răspunderea penală fiind prescrisă.

Cele două plângeri au fost conexate la cererea părtilor în sedinta publică din 23.01.2006 iar prin sentinţa penala nr.200/23.01.2006 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbunesti în dosarul nr.5668/2005, în baza art.278 indice 1 c.oroborat cu art.285 c.p.p. a fost trimisă cauza la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Prin decizia penala nr.1007/29.06.2006 pronunţată de tribunalul Gorj a fost admis recursul declarat de către recurentul petiţionar B.C.V., casată sentinţa penală nr.200/2006 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbunesti în dosar nr.5668/2005 si trimisa cauza spre rejudecare la aceiasi instantă, motivându-se că între timp la data de 6.03.2006 primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a instrumentat cauza prin rezoluţia nr.1067/II/2/2006.

La JudecatoriaTg.Cărbunesti cauza a fost înregistrată sub nr.1801/317/2006.

Între timp petiţionara G.M. a mai formulat si alte plângeri împotriva aceleiasi rezoluţii, plângeri care au fost adresate fie direct instantei de judecată fie prim procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Astfel, la data de 12.01.2006 pe rolul Judecatoriei Tg-Cărbunesti a fost înregistrată sub nr.372/2006 o astfel de plângere care iniţial fusese adresată la data de 30.12.2005 Parchetului de pe lîngă Tribunalul Gorj.

Prin sentinţa penala nr.378/21.02.2006 pronunţată în dosarul nr.372/2006 în baza art.285 rap la art.278 indice 1 c.p.p. a fost trimisă plângerea formulată de G.M. la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Gorj pentru a fi solutionată de primul procuror.

La data de 28.03.2006 a fost înregistrată sub nr.1884/2006 a fost înregistrată sub nr.1884/2006 o altă plângere formulată de petitionara G.M. împotriva aceşeiasi rezolutii si adresată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj la data de 20.03.2006 si tot la data de 28.03.2006 este înregistrată sub nr.1886/2006 o altă plângere a petitionarei care fusese adresată parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj si fusese soluţionată de primul procuror al acestui parchet prin rezolutia nr.1067/II/2/2006.

O altă plângere formulată de aceeasi petitionară a fost înregistrată pe rolul instantei la data de 04.04.2006 sub nr.2007/2006.

În sedinta publică din data de 05.05.2006, la cererea părtilor au fost conexate cauzele cu numerele 1884/2006, 1886/2006, 2007/2006 iar prin sentinta penala nr.1231/2006 pronunţată de Judecatoria Tg.Cărbunesti în dosarul nr.1884/2006 în baza art.278 indice 1 c.p.p. a fost admisă plângerea formulată de petitionara G.M., desfiinţată rezolutia cu nr.286/II/2/2005 din data de 7.10.2005 dată de primul procuror în dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbunesti si rezolutia nr.1067/II/2/2006 dată de primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj şi mentinută rezolutia de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror la data de 28.08.2005 în dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbunesti.

Împotriva sentintei penale a declarat recurs B.C.V. arătând că această hotărâre este nelegală întrucit a fost citat la instanta de fond pe tot parcursului procesului penal pe Bdul. Brîncoveanu din Bucuresti iar acesta locuieste pe strada Glinka nr.7 Bucuresti.

Prin decizia nr,1312/2006 pronunţată de Tribunalul Gorj – sectia penala în dosarul nr.176/95/2006 (număr în format vechi 2218/2006) a fost admis recursul declarfat de recurentul intimat B.C.V. împotriva sentintei penale nr.1231/2006 pronunţată de Judecatoria Tg.Cărbunesti în dosarul nr.1884/2006, casată sentinta penala si trimisa cauza pentru rejudecare la aceeasi instanţă.

În urma trimiterii pentru rejudecare, cauza respectivă a fost înregistrată sub nr.2722/317/2006.

Întrucât în aceeaşi perioadă pe rolul Judecătoriei Tg.Cărbunesti se afla si cauza cu nr.1801/317/2006 având ca obiect plângerile conexate formulate de petitionarii B.C.V. şi G.M., împotriva aceleiasi rezolutii, la cererea părtilor, cele două cauze cu nr.277/317/2006 si respectiv 1801/317/2006 au fost conexate la data de 9.11.2006.

Prin sentinţa penala nr.2223/14.12.2006 pronunţată în dosarul nr.1801/317/2006 a fost admisă plângerea formulată de petitionara G.M. în contradictoriu cu intimatul B.C.V., desfiinţată rezolutia cu nr.286/II/2/2005 din data de 7.10.2005 dată de primul procuror în dosarul nr.1213/P/2005 al parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbunesti si rezolutia nr.1067/II/2/2006 dată de primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj si mentinută rezolutia de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale data de procuror la data de 28.08.2005 în dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbunesti.

Totodată a fost respinsă plângerea formulată de petitionarul B.C.V. împotriva aceleiasi rezolutii în contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.A.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs Parchetul de pe lâng Judecătoria Tg.Cărbunesti si petitionarul B.C.V. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia nr.250/19.03.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj, sectia penală în dosarul nr.1801/317/2006 au fost admise recursurile declarate declarate de parchetul de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbunesti şi petitionarul B.C.V. împotriva sentinţei penale nr.2223/14.12.2006 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbunesti în dosarul nr.1801/317/2006, casată sentinta penala si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instantă.

S-a reţinut în considerentele deciziei de casare că sentinta atacată a fost pronunţată fără ca instanta de fond să soluţioneze exceptia tardivităţii formulării plângerii invocată de petitionarul B.C.V., prin apărătorul său în sedinţa publică din data de 23.11.2006 si pusă în discutia părtilor si deasemenea că instanta de fond a pronunţat o solutie în afara disp.art.278 indice 1 al.8 c.p.p., atunci când admitând plângerea formulată de petitionara G.M. a desfiinţat rezolutia dată de primul procuror si a mentinut rezolutia dată de procurorul care a solutionat cauza, solutia care nu este prev. de textul de lege mentionat.

Totodată s.a arătat că între hotărârea pronunţată si minută există contradictii, în sensul că desi în minută s.a mentionat că hotărârea este pronunţată în şedinta publică din data de 14.12.2006 în hotărârea motivată s.a mentionat că este pronunţată în data de 01.22.2006.

S-au dat îndrumări instantei de rejudecare să se conformeze celor arătate si să aibă în vedere şi celelalte motive invocate.

La Judecatoria Tg.Cărgunesti cauza a fost înregistrată sub nr.1801.3/317/2007.

Soluţionând cauza, Judecatoria Tg.Cărbunesti prin sentinta penala nr.393 din 5 iunie 2008, în baza art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p. a admis plângerea formulată de petenta intimată G.M. A desfiinţat rezolutia nr.2861/II/2/2005 adoptată de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbunesti în dosarul cu nr.1213/P/2005 la 7.10.2005 în contradictoriu cu intimatul B.C.V.

A schimbat temeiul neînceperii urmaririi penale faţă de G.M. din art..10 lit.g c.p.p. (prescriptia) în art.10 lit.a c.p.p.

În baza art.278 indice 1 pct.8 lit.a c.p.p. a respins plângerea formulată de petentul B.C.V. împotriva rezoluţiei adoptate de procuror în dosarul cu nr.1213/P/2005 în contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.P.A.

În baza art.193 c.p.p.a obligat petentul intimat B.C.V. la 410 lei cheltuieli judiciare către intimata G.M.

În baza art.192 c.p.p. a obligat pententul intimat B.C.V. la 60 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunţa astfel, instanta, analizând plângerea petentei G.M. întemeiată pe disp.art.278 indice 1 cpp în raport cu actele de urmarire penală efectuate în dosarul cu nr.1213/P/2005, a apreciat că aceasta este întemeiată.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbunesti si petentul B.C.V.

Pentru termenul de judecată din data de 10.11.2008 a fost depusă la dosarul cauzei copia certificată a dispozitivului încheierii nr.1874/ 28.10.2008 pronunţată în dosarul nr.7892/1/2008 de Înalta Curte de Casaţie si Justitie prin care s-a dispus strămutarea juecarii cauzei la Tribunalul Călăraşi.

Soluţionând cauza, Tribunalul Gorj – sectia penală – prin incheierea din 10.11.2008 a trimis cauza privind recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecatoria Tg.Cărbunesti si petentul B.C.V. împotriva sentintei penale nr.393/ 05.06.2008 pronunţată de Judecatoria Tg.Cărbunesti în dosarul nr.1801.2/317/2006 pentru competentă solutionare de la Tribunalul Gorj la Tribunalul Călăraşi.

Urmare strămutării, cauza a fost înregistrată la Tribunalul Călăraşi la data de 5.12.2008 sub nr.2603/116/2008.

Investită cu soluţionarea recursurilor declarate împotriva sentinţei penale 393/2008 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti şi petentul B.C.V., tribunalul constată următoarele:

În apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti, sentinţa este criticată pentru nelegalitate si netemeinicie pentru următoarele motive:

1. Se arată că este greşit temeiul admiterii plângerii formulate de petenta – intimată G.M., precizat de instanţă a fi cel prevazut de art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p.când prin soluţia dată s-a schimbat temeiul încetării procesului penal din art.10 lit.g în art.10 lit.a c.p.p. (text de lege ce prevede cazul achitării pentru inexistenţa faptei).

Se arată că soluţia este în contradicţie cu decizia 48 a ICCJ – secţii Unite, conform căreia în cazul soluţionării plîngerii formulate împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, instanţa nu poate adopta soluţia prevazută de art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p.

2. Se arată că între minută şi dispozitiv există neconcordanţă în ceea ce priveşte conţinutul al.3.

În recursul intimatului – petent B.C.V., sentinţa este criticată pentru nelegalitate si netemeinicie.

1. Se critică sentinţa sub aspectul incompletei analizări a probatoriului, susţinându-se existenţa cazului de casare prevazut de art.385 indice 9 pct.9 c.p.p.

2. Se critică sentinţa pentru greşita aplicare a disp.art.278 indice 1 al.8 c.p.p. în sensul celor expuse în recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

3. Pe fondul cauzei se susţine că în mod greşit s-a desfiinţat rezoluţia 2861/II/2/2005 care reţinea cu claritate rezultatele cercetării penale, având în vedere şi ordonanţa 2108/P/1999 (privind acelaşi gen de fapte), act confirmat în urma controlului judecătoresc.

Se arată că procurorul a avut în vedere modul în care s-au derulat litigiile civile între părţi, în mod corect reţinând că faptele există în materialitatea lor, chiar dacă, la data încheierii contractelor de vînzare cumpărare sentinţa civila nr.2565/08.06.1993 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti nu fusese anulată.

4. Se arată că se regăseşte motivul prevazut de art.385 indice 1 pct.18 c.p.p., în sensul comiterii unei erori grave de fapt, deoarece la încheierea celor trei contracte de vânzare cumpărare cu ceilalţi trei intimaţi, a declarat în fals în faţa notarului public că vinde terenul obţinut în baza sentinţei (ulterior anulate).

Se susţine că petenta a fost cercetată anterior pentru acelaţi tip de infracţiuni, constatându-se că a săvârşit infracţiunea de fals în declaraţii (ORD.2108/P/1999) atunci când, solicitînd reconstituirea dreptului de proprietate, a afirmat că este unica moştenitoare a defuncţilor părinţi.

Motivul prev. de art.385 indice 9 pct.10 c.p.p.

Arată că prin plângerea cu care a investit instanţa, a criticat modul de finalizare a cercetării penale faţă de ceilalţi trei inculpati (cumpărătorii terenurilor ce au făcut obiectul vînzării) deoarece şi aceştia au comis infracţiunea de fals în declaraţii prin susţinerea asumată prin semnarea actelor „că ştiu situaţia de fapt şi de drept a terenului dobândit.”

În atare situaţie şi pentru aceştia trebuia adoptată soluţia prev. de art.10 lit.g c.p.p., iar nu cea prev. de art.10 lit.a c.p.p.

În recurs recurentul – petent a înţeles să se folosească de proba cu acte şi a depus la dosarul cauzei:

– rezoluţia din 07.10.2005 emisă în dosarul 2861/II/2/2005 a primului procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti;

– ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală emisă în dosarul 2108/P/1998 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti la data de 25.05.1999;

– copii ale unor adrese prin care răspund petentului, Primăria comunei Albeni;

– declaraţie – antecontract din 16.09.2005;

– copia titlului de proprietate emis la 03.02.2003 nr.44824188;

– copii ale contractelor de vînzare cumpărare autentificate sub nr.3490 si 3491 / 18.09.1997 la BNP Răceanu Ion.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de probele administrate în cauză şi în raport de motivele de recurs invocate, tribunalul constată următoarele:

La data de 02.06.2008 petentul B.C.V. a formulat plângere penală împotriva intimaţilor G.M., G.M., G.M.A. şi P.A., solicitând tragerea la răspundere penală a acestora pentru declaraţiile mincinoase făcute cu ocazia încheierii contractelor 3940 şi 3491/18.09.1997 şi 12972/24.12.1997, acte prin care numita G.M. a vândut fiilor săi terenuri agricole care nu-i aparţineau în exclusivitate.

Prin rezoluţia din 22.08.2005 (dosar 1213/P/2005) Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti a confirmat propunerea organelor de poliţie, de neîncepere a urmăririi penale faţă de intimaţii mai sus amintiţi, în temeiul art.10 lit.a c.p.p.

Prin rezoluţia din 07.10.2005 emisă sub nr.2861/II/2/2005, primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti a admis plîngerea petentului B.C.V. şi a desfiinţat ordonanţa din 22.08.2005 (1213/P/2005) pronunţându-se soluţii de neîncepere a urmăririi penale în baza art.10 lit.g c.p.p. faţă de G.M., respectiv în baza art.10 lit.a c.p.p. faţă de G.M., G.M.A. şi P.A.

În recursul petentului

1. Motivul privind motivarea insuficientă (sub aspectul analizei probatoriului) nu poate fi primit.

Chiar dacă nu foarte întinsă, motivarea sentinţei apelate corespunde cerinţelor prev. de art.356 c.p.p., instanţa de fond analizând probele relevante în această cauză, în conformitate cu dispoziţiile din art.356 al.1 lit.c c.p.

2. În ceea ce priveşte criticile formulate cu privire la existenţa faptelor penale pentru care s-a formulat plângerea penală, tribunalul constată următoarele:

Obiectul cercetării penale, în prezenta cauză (aşa cum a fost definit chiar de recurent) este săvârşit de cei patru intimaţi a infracţiunilor de fals în declaraţii comise cu ocazia încheierii contractelor de vânzare cumpărare autentificate, 3490, 3491/18.09.1997, respectiv la BNP Răceanu Ion si 12972/24.12.1997 la BNP Titu Ionascu.

Afirmaţiile mincinoase imputate intimatei G.M. sunt cele vizând modul de dobândire a terenului vîndut, iar cele ce i-ar face pe cumpărători să răspundă penal vizează susţinerea lor că ştiu situaţia de fapt şi de drept a terenului dobândit.

Din actele depuse în dosarul cauzei, atât în faza de cercetare penală cât şi ulterior (dosarul fiind înregistrat în anul 2005) rezultă o situaţie de fapt similară celei descrise de recurent.

Analizând cronologic naşterea drepturilor părţilor, se observă că, la data de 06.03.1990 la fostul Notariat de stat al sectorului 4 Bucuresti, recurentul B.C.V. a dat o declaraţia autentificată sub nr.2274/1990 prin care renunţă expres la succesiunea mamei sale B.A., decedată la data de 18.08.1989.

În anul 1991 intimata G.M. solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor autorului B.P.

În anul 1997 (08.09) s-a eliberat intimatei adeverinţa provizorie şi s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.1152/1997 la 09.09.1997.

La 18.09.1997 intimata vinde două suprafeţe de teren intimaţilor G.M. şi G.M.A. iar la 24.12.1997 o alta suprafaţa de teren intimatei P.A.

La încheierea acestor contracte petenta a afirmat că a dobîndit terenul înstrăinat, în baza Legii 18/1991 prin sentinţa civila 2565/08.06.1993 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, că pentru teren s-au achitat taxele şi impozitele, neexistând datorii către stat.

La încheierea actelor s-au prezentat certificate prin care Percepţia rurală Bumbeşti – Pitic atestă că terenurile nu sunt grevate de sarcini.

Analizând aceste afirmaţii se constată că nu au denaturat adevărul în scopul producerii de consecinţe juridice.

În conformitate cu disp.art.292 c.p., constituie infracţiunea de fals în declaraţii, declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat ori altei unităţi dintre cele prev. de art.147 c.p., în vederea producerii de consecinţe juridice pentru sine sau pentru altul atunci când, potrivit legii sau împrejurările declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe.

Ori declaraţiile amintite anterior corespundeau adevărului, la data producerii lor când sentinţa civilă 2565/1993 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti îşi producea efectele ca hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Faptul că ulterior prin sentinţa civila 630/2000 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, prin admiterea cererii de revizuire s-a dispus anularea sentinţei civile 2565/1993 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, dispunându-se reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţa de 10 ha, în indiviziune pentru recurent şi intimata G.M. nu este de natură a dovedi caracterul neadevărat al afirmaţiilor analizate, dreptul de proprietate al recurentului născându-se ulterior încheierii contractelor de vânzare cumpărare.

Apreciază că nu există nici în sarcina celorlalţi trei intimaţi săvârşirea infracţiunii prev. de art.292 c.p., în actele de vânzare – cumpărare aceşti intimaţi asumându-şi formularea standard din astfel de contracte că ştiu situaţia de fapt şi de drept a terenurilor dobândite şi consimţind să dobândească bunurile fără verificarea sarcinilor din registrele de publicitate imobiliară.

În astfel de condiţii cumpărătorii şi-au asumat riscurile decurgând din existenţa unor sarcini de natura celor ce se înscriu în registrele de publicitate imobiliară printre care oricum nu se numără şi starea de coproprietate în indiviziune (stare ce nu exista însă la data încheierii contractelor).

Pentru aceste considerente, apreciază tribunalul că pentru intimaţii G.M., G.M., G.M.A. şi P.A. nu se poate reţine că au săvârşit infracţiunea prev. de art.292 c.p., deoarece faptele nu există.

Pentru aceste considerente, apreciază că recursul declarat de petentul intimat B.C.V. este nefondat.

În ceea ce priveşte recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti, tribunalul îl apreciază ca fiind fondat.

Astfel, prin rezoluţia 2861/II/2/2005 pronunţată de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti, admiţându-se plângerea petentului s-a desfiinţat în tot rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din 22.08.2005 (în dosar 1213/P/2005), pronunţându-se tot o soluţie de neîncepere a urmrăririi penale însă pe alt temei pentru intimata G.M. (respectiv art.10 lit.g c.p.p.) înm vreme ce pentru ceilalti trei intimati G.M., G.M.A. şi P.A. s-a dispus neînceperea urmăririi penale în baza art.10 lit.a c.p.p.

Soluţia de admitere a plângerii petentei G.M. a fost pronunţată de instanţa de fond în baza art.278 indice 1 al.8 lit.c c.p.p., text de lege ce reglementează cazul în care instanţa, prin admiterea plângerii, se investeşte cu soluţionarea cauzei pe fond (procedând ca atare, după punerea în mişcare a acţiunii penale).

În raport de decizia 26/02.06.2008 a ICCJ – Secţiile Unite, constată tribunalul că recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti este fondat, instanţa de fond pronunţând o soluţie nelegală sub aspectul temeiului în baza căruia a admis plângerea petentei G.M.

Fiind vorba despre o plângere prin care intimata cere schimbarea temeiului în baza căruia s-a pronunţat neînceperea urmăririi penale, în conformitate cu decizia pronunţată în soluţionarea recursului în interesul legii de către Secţiile Unite ale ICCJ nr.44/13.10.2008, temeiul admiterii plângerii formulată de petentă va fi cel prevăzut de art.278 indice 1 al.8n lit.b c.p.p.

Pentru aceste considerente, tribunalul, în baza art.385 indice 15 pct.2 lit.d c.p.p., urmează a admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti împotriva sentinţei penale 393/2008 a Judecătoriei Cărbuneşti, pe care urmează a o casa în parte şi, rejudecând în fond, în baza art.2781 al.8 lit.b c.p.p., urmează a admite plângerea formulată de petenta G.M. împotriva rezoluţiei emise la data de 07.10.2005 sub nr.2861/II/2/2005 de către primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti şi a dispune schimbarea temeiului în baza căruia s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de petenta G.M., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.292 c.p. din art.10 lit.g c.p.p. în art.10 lit.a c.p.p.

Urmează a menţine celelalte dispoziţii ale rezoluţiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005, emisă de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

În baza art.2781 al.8 lit.a c.p.p., urmează a respinge plângerea formulată de petentul B.C.V. împotriva rezoluţiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005 emisă de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

Urmează a menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

În baza art.385 indice 15 pct.1 lit.b c.p.p. urmează a respinge, ca nefondat recursul declarat de petentul B.C.V. împotriva sentinţei penale 393/2008 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti.

Urmează a obliga recurentul la 100 lei, cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art.385 indice 15 pct.2 lit.d c.p.p.

Admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti împotriva sentinţei penale 393/2008 a Judecătoriei Cărbuneşti, pe care o casează în parte şi, rejudecând în fond:

În baza art.278 indice 1 al.8 lit.b c.p.p., admite plângerea formulată de petenta G.M. împotriva rezoluţiei emise la data de 07.10.2005 sub nr.2861/II/2/2005 de către primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti şi dispune schimbarea temeiului în baza căruia s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de petenta G.M., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.292 c.p. din art.10 lit.g c.p.p. în art.10 lit.a c.p.p.

Menţine celelalte dispoziţii ale rezoluţiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005, emisă de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

În baza art.278 indice 1 al.8 lit.a c.p.p., respinge plângerea formulată de petentul B.C.V. împotriva rezoluţiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005 emisă de primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

În baza art.385 indice 15 pct.1 lit.b c.p.p.

Respinge, ca nefondat recursul declarat de petentul B.C.V. împotriva sentinţei penale 393/2008 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti.

Obligă recurentul la 100 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Etichete: