Top

Revizuire civilă. Neinvocarea fondului în decizia de recurs.

Revizuire civila. Neinvocarea fondului în decizia de recurs.

Prin cererea din 10 decembrie 2009, recurentii B. G. si B. V. au solicitat revizuirea Deciziei Civile nr. 790 din 20 oct. 2009 a acestei instante, desfiintarea ei si admiterea recursului declarat în sensul solicitat motivat pe constatarea organelor de urmarire penala cum ca martorii F. P. si A. G. audiati în primul ciclu procesual au facut declaratii mincinoase-conform Ordonantei dosar urmarire penala nr.3724/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria C, astfel ca se impune aplicarea dispozitiilor art.322 alin.1 pct.4 ind.3 c.pr.civila.

Au mai aratat revizuientii ca a fost descoperit si aratat acum un înscris ce nu a putut fi folosit în ciclurile anterioare, relevant în cauza, anume extrasul de plan cadastral întocmit în anul 1984, fiind astfel incidente si dispozitiile art.322 alin.1 pct.5 c.pr.civila.

Au fost atasate acte-ordonanta invocata, cererea introductiva, hotarârile judecatoresti pronuntate anterior.

În contradictoriu, intimatii nu s-au prezentat si nu si-au exprimat optiunea.

Analizând cererea de fata prin prisma motivatiei sale, a dispozitiilor legale incidente, a actelor si a lucrarilor cauzei, în limitele competentei, se constata ca ea este neîntemeiata, urmând a fi respinsa în considerarea urmatoarelor:

Dispozitiile art.322 si urm. c.pr.civila permit revizuirea hotarârilor judecatoresti, „ramase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul …”, în cazurile expres prevazute, inclusiv în cazurile indicate de revizuientii de fata. Dispozitiile acestea reglementeaza o cale de atac speciala, extraordinara, astfel încât ele nu pot fi interpretate extensiv, mai ales ca sunt norme de procedura.

Din analiza textului de lege aratat reiese ca hotarârile pronuntate în recurs nu pot fi revizuite decât atunci când prin ele este evocat fondul, deci, astfel cum sunt si literatura si practica de specialitate, atunci când prin ele a fost schimbata solutia anterioara, total ori partial. Iar din analiza deciziei supuse revizuirii de fata se observa ca nu s-a procedat astfel, chiar daca situatia a fost analizata în fond si în ansamblu, ci s-a respins recursul în totalitate, astfel ca nu este îndeplinita conditia legii de a fi fost evocat fondul prin aceasta decizie.

În aceste conditii cererea nu mai poate fi analizata prin prisma cerintelor specifice fiecarui caz de revizuire special prevazut, fiind inutila.

Prin urmare, nefiind îndeplinite conditiile generale ale art.322 c.pr.civila, cererea de revizuire de fata este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa în considerarea celor sus aratate.

Etichete: