Top

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 2 din codul de procedură civilă. Neincidenţa în cauză a acestor condiţii

Prin sentinta civila nr. 1593 din 8.10.2008 pronuntata de Tribunalul Suceava – sectia civila în dosarul nr. 5534/86/2008, a fost admisa actiunea formulata de reclamantii A.R., R.M. s.a., cu obligarea pârâtei Directia Judeteana de Drumuri si Poduri la plata contravalorii tichetelor de masa pentru anii 2006 si 2007 proportional cu timpul lucrat, actualizata cu indicele de inflatie.
Împotriva acestei sentinte a formulat recurs unitatea pârâta solicitând respingerea actiunii reclamantilor, sustinând ca dispozitiile art. 1 din Legea nr. 142/1992 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare privind doar posibilitatea acordarii unei alocatii individuale de hrana acordata sub forma tichetelor de masa salariatilor, suportate pe costuri de angajator, situatie ce a fost comunicata si prin adresa nr. 2748 din 11.06.2008.
Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr. 1703 din 18.12.2008 a admis recursul formulat de pârâta Directia Judeteana de Drumuri si Poduri, cu consecinta modificarii sentintei si respingerea ca nefondata a actiunii reclamantilor.
Prin considerentele sentintei s-a retinut ca potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa acestea se acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau dupa caz a bugetelor locale pentru unitatile din sectorul bugetar si în limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori.
În raport de aceste dispozitii legale, de absenta unor prevederi în contractul colectiv de munca si în absenta fondurilor bugetare la nivelul unitatii, instanta de control judiciar a statuat ca în cauza acordarea tichetelor de masa este nelegala.
Împotriva acestei decizii la data de 19.12.2008 reclamantii au formulat cerere de revizuire invocând dispozitiile art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila, sustinând ca vor motiva cererea dupa redactarea deciziei nr. 1703 din 18.12.2008.
Analizând cererea de revizuire în raport de dispozitiile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, curtea retine urmatoarele:
Potrivit art. 322 Cod procedura civila, cererea de revizuire poate fi formulata împotriva unei hotarâri ramase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul numai în cele noua cazuri reglementate expres si limitativ prevazute de art. 322 pct. 1- 9 Cod procedura civila, modificata si completata prin OUG nr. 138/2000 si Legea nr. 219/2005.
Conform art. 322 pct. 2 Cod procedura civila revizuirea unei hotarâri pronuntata de instantele enuntate se poate cere daca instanta „ s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori, s-a dat mai mult decât s-a cerut”.
Acest motiv de revizuire constituie o aplicare a principiului disponibilitatii partilor în procesul civil precum si a obligatiei instantei de a solutiona toate pretentiile deduse judecatii, în sensul ca instanta trebuie sa respecte cadrul procesual fixat de parti si sa se pronunte asupra tuturor capetelor de cerere formulate.
Din modul de redactare al textului art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, rezulta ca legiuitorul a reglementat trei ipoteze, respectiv:
– când instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut;
– când instanta nu s-a pronunta asupra unui lucru cerut;
– când instanta a dat mai mult decât s-a cerut;
Ori, în cauza de fata, instanta a fost sesizata cu solutionarea unui conflict de munca privind plata actualizata a contravalorii tichetelor de masa pentru anii 2006-2007, instanta pronuntându-se în limitele investirii, analizând cauza în raport de motivele de recurs formulate, raportat la dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila.
Cum cererea de revizuire formulata nu se încadreaza în dispozitiile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila si nu s-a constatat cazuri de „plus petita” sau „minus petita”, cererea de revizuire a fost respinsa ca nefondata.

Etichete: