Top

Capacitate procesuala de folosinţa a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Formulând întâmpinare fata de cererea de revizuire, intimata S.S. a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale a revizuientului Consiliul Local al Municipiului, cu motivarea ca, potrivit art. 67 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, numai primarul reprezinta municipiul în relatiile cu alte autoritati si în justitie.

Aceasta lege recunoaste personalitate publica numai unitatii administrativ-teritoriale, nu si Consiliului Local.

Sentinta civila a carei revizuire se solicita, în temeiul art. 322, pct.5 Cod procedura civila s-a pronuntat în contradictoriu cu revizuientul în calitate de pârât, stabilind astfel partile si cadrul procesual, care sunt indiscutabile în cererea de revizuire.

Potrivit art. 326(3) Cod procedura civila în cererea de revizuire dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se întemeiaza, astfel ca exceptia invocata de intimata va fi respinsa.

Etichete: