Top

Art.86 alin.1 din OUG 195/2002, ART.292 C penal. Extinderea acţiunii penale pentru o infracţiune omisă din actul de sesizare. Infracţiuni concurente

Deliberând asupra cauzei penale de fata retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Calarasi, nr. 1422/ P/2009 din 12.04.2010 a fost trimis în judecata ,în stare de libertate inculpatul Ghe I , fara antecedente penale pentru savârsirea infractiunilor prevazuta de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 R .

În fapt s-a retinut ca în urma unui control efectuat în trafic de organele de politie rutiera a autoturismului marca AUDI 80 inculpatul a prezentat la solicitarea organelor de control permisul de conducere seria 214391224 eliberat de Republica Bulgara ,permis ce în urma verificarilor efectuate s-a constatat ca nu figureaza în baza de date bulgara si ca este falsificat.

Pentru a se retine aceasta situatie de fapt au fost avute urmatoarele mijloace de proba procesul-verbal de constatare,raportul de constatare tehnico-stiintifica criminalistica, fisa de cazier judiciar, adresa nr. 2124433/08.05.2009 emisa de IGPF Biroul de Contact Româno-Bulgar Giurgiu.

În cursul judecatii materialul probator a fost completat cu declaratia inculpatului .

La termenul din 23.06.2010 reprezentatul Parchetului a solicitat extinderea procesului penal fata de inculpat si sub aspectul savârsirii infractiunii de uz de fals prevazuta de art.291 C penal ,solicitând punerea în miscare a actiunii penale pentru aceasta infractiunea întrucât din eroare, desi urmarirea penala a fost începuta fata de inculpat si sub aspectul savârsirii acestei infractiunii si se retine si aceasta în cuprinsul rechizitoriului , fata de ea nu s-a dispus trimiterea în judecata si punerea în miscare a actiunii penale,iar instanta în baza art.336 C procedura penala a dispus extinderea procesului penal fata de inculpat si sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art.291 C penal.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul a condus în data de 06.05.2009 pe drumurile publice ,respectiv pe str. Stirbei Voda din mun. Calarasi , autoturismul marca Audi 80 cu nr. de înmatriculare CC 0145 CB desi nu poseda permis de conducere valabil ,permisul de conducere seria 214391224 eliberat de Republica Bulgara folosit de acesta si prezentat organelor de control ale politiei rutiere fiind falsificat ,astfel cum rezulta din concluziile raportului de constatare tehnico-stiintifica criminalistica nr. 27820/08.06.2009 emis de IPJ Calarasi – Serviciul Criminalistic .

În drept instanta retine ca faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 si art.291 C penal.

Astfel , sub aspectul laturii obiective a infractiunii de conducere pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere prevazuta de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 R ,instanta retine ca elementul material al faptei consta în actiunea de a manevra,pune în miscare a unui autovehicul pe drumurile publice în localitatea Calarasi fara a poseda un permis de conducere, urmarea imediata constând în starea de pericol creata de inculpat pentru siguranta circulatiei rutiere,legatura de cauzalitate rezultând din însasi materialitatea faptei.

S-a avut în vedere de instanta la retinerea întrunirii în cauza a elementului material al faptei declaratia inculpatului potrivit careia acesta nu a urmat cursurile unei scoli de soferi ,nici în tara nici în strainatate si nu a sustinut nici un examen pentru obtinerea permisului de conducere în tara sau strainatate si prevederile art.23 din OUG 195/2002 R potrivit carora : ” Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.”

Cum permisul de conducere utilizat de inculpate este fals ,astfel cum a fost dovedit prin raportul de constatare tehnico-stiintifica criminalistica permisul utilizat de inucspat nu întrunea conditiile cerute de lege ,nefiind un permis de conducere valabil .

Sub aspectul laturii subiective,instanta retine ca inculpatul a actionat cu vinovatie în forma intentiei astfel cum aceasta este reglementata de art.19 C. penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei aplicabile inculpatului,instanta va avea în vedere criteriile generale de individualizare astfel cum sunt ele prevazute de art. 72 C.pen. ,respectiv dispozitiile partii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savârsite si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Astfel,instanta vazând limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru infractiunea savârsita ,faptul ca inculpatul ,în pofida gradul scazut de instruire a avut reprezentarea faptului ca nu detine un permis de conducere valabil atâta vreme cât nici macar nu s-a deplasat la autoritatile bulgare pentru a-l obtine ci i-a fost adus în tara de o persoana, coroborat cu pericolul social crescut pe care fapta sa îl are asupra sigurantei circulatiei rutiere si care ar fi putut conduce la accidente rutiere grave , apreciaza ca aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare este de natura sa atinga scopul punitiv si preventiv al pedepsei penale.

În ceea ce priveste infractiunea de uz de fals ,instanta retine ca elementul material ala faptei consta în folosirea permisului de conducere despre care cunostea ca este fals seria 214391224 eliberat de Republica Bulgara în vederea asigurarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,urmarea imediata a faptei consta în atingerea adusa încrederii în autenticitatea unor astfel de documente,iar legatura de cauzalitate rezulta ex re.

În privinta laturii subiective a faptei ,instanta apreciaza ca inculpatul a actionat cu intentii directa,prevazând rezultatul faptei sale si urmarindu-l

Pentru a retine acest lucru instanta a avut în vedere ca desi inculpatul a sustinut ca nu cunostea ca permisul este fals aceasta declaratie nu este sustinuta de modalitatea sa de actiona

Astfel , cum rezulta din declaratia inculpatului pentru obtinerea permisului de conducere a platit suma de 500 de euro si nici macar nu s-a deplasat pe teritoriul statului bulgar pentru ridicarea acestuia ci i-a fost adus acasa de aceeasi persoana în decurs de 1 saptamâna,astfel ca în pofida gradului redus de instruire al inculpatului nu se poate retine ca nu a avut reprezentarea faptului ca permisul astfel obtinut este fals atâta vreme cât nu a urmat cursurile unei scoli de soferi si nici nu a sustinut vreo testare teoretica sau practica a abilitatilor sale de conducator auto.

La individualizarea judiciara a pedepsei aplicabile inculpatului,instanta va avea în vedere criteriile generale de individualizare astfel cum sunt ele prevazute de art. 72 C.pen. ,respectiv dispozitiile partii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savârsite si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Astfel,instanta vazând limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru infractiunea savârsita ,faptul ca inculpatul ,în pofida gradul scazut de instruire a avut reprezentarea faptului ca foloseste un permis de conducere nevalabil apreciaza ca aplicarea unei pedepse de 1 an închisoare este de natura sa atinga scopul punitiv si preventiv al pedepsei penale.

Întrucât faptele retinute în sarcina inculpatului au fost savârsite de acesta mai înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru una dintre acestea,în cauza sunt incidente dispozitiile referitoare la concursul de infractiuni,astfel încât în baza art. 33 al. 1 lit. a C. penal raportat la art. 34 al. 1 lit. b C. penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie ,instanta retine ca natura faptei savârsite duce la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea de catre inculpat a drepturilor de natura electorala prevazute de art.64 litera a teza a II-A ,b C penal,motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis din momentul în care hotarârea a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei , pâna la gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei .

Întrucât în cauza sunt îndeplinite conditiile suspendarii conditionate a executarii pedepsei ,astfel cum sunt ele reglementate de art.81 C. Penal si apreciind ca scopul preventiv si sanctionator al acestei pedepse se poate realiza si prin suspendarea executarii acesteia,instanta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani calculat de la data ramânerii definitive a prezentei sentinte.

Potrivit art.71 alin.5 C penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În baza art.359 alin.1 CPP va atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art 83 C. penal ,respectiv revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei si executarea acesteia în întregime în situatia savârsirii de inculpat , în termenul de încercare, a unei noi infractiuni.

În baza art. art.170 C procedura penala raportat la art.445 C procedura penala dispune anularea permisul de conducere fals seria 214391224 eliberat de Republica Bulgara

În baza art.191alin1 C procedura penala va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: