Top

Anulare act

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar civil nr. 2267/256/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 6640

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE : 09.04.2009

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: Mihaela Glodeanu

GREFIER: Lida Teglas

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect anulare act, cerere formulată de reclamantul MINCĂ NICOLAE, cu domiciliul în Medgidia, str. Spitalului nr.2, bl.S1, sc.A, etj.4, ap.28, judeţ Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul LISMAN ŞTEFAN, cu domiciliul în Constanţa, str. Comarnic nr.117, judeţ Constanţa.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 02.04.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen de judecată instanţa, pentru a da posibilitatea reprezentanţilor părţilor să depună concluzii scrise la dosar, a amânat pronunţarea la data de 09.04.2009, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Medgidia la data de 22.05.2008, sub numar dosar 2267/256/2008 reclamantul Minca Nicolae a solicitat anularea contractului de imprumut autentificat sub numar 4004/24.08.2007 incheiat cu paratul Lisman Stefan si in contradictoriu cu BNP Doina Gheorghe.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratului in cadrul SC Drametismar SRL in perioada octombrie 2006 – august 2007, in calitate de sofer. La data de 17.08.2007 a fost anuntat ca catre parat ca nu mai are calitate de angajat, ocazie cu care i-a fost solicitat sa predea cheile autovehiculului.Ulterior a fost acuzat de catre parat ca a furat motorina, fiind depusa o plangere penala impotriva sa la Politia Portului Constanta. Pe fondul amenintarilor, paratul i-a propus incheierea unui contract de imprumut in care sa se stipuleze suma lipsa din contabilitatea firmei, fiind asigurat ca nu se va solicita executarea contractului. In data de 24.08.2007 contractul a fost perfectat, dar fara a i se preda suma inscrisa. Solicita admiterea actiunii datorita consimtamantului viciat.

La termenul de judecata din 26.06.2008 paratul a invocat exceptia necompetentei teritoriale raportat la art. 5 si art. 10, pct.1 Cpc si declinarea cauzei la Judecatoria Constanta.

Paratul BNP Doina Gheorghe a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata intrucat contractul a fost incheiat cu respectarea conditiilor de fond si forma impuse de lege, reclamantul si-a manifestat hotararea de a incheia actul juridic, a dat dovada de discernamant la intocmirea actului, manifestarea de vointa fiind expresa.

Prin sentinta civila nr. 1555/C/26.06.2008 Judecatoria Medgidia a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat solutionarea cauzei in favoarea Judecatoriei Constanta.

Cauza a fost inregistrata la data de 27.08.2008, sub numar dosar 2267/256/2008.

La data de 27.11.2008 a fost depus la dosar contractul de imprumut nr. 4004/24.08.2007 precum si precizari la actiune, invocandu-se dispozitiile art. 948, 953 Cciv.

La termenul de judecata din 22.01.2009 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului BNP Doina Gheorghe.

A fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depus raport cu propunere de clasare interna nr. 496969/11.02.2008, proba cu interogatoriul paratului, proba testimoniala cu martorii Popescu Anisoara, Stefan Maria, Baciu Florin, Vasile Marin, Hliza Carmen.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de imprumut autentificat sub numar 4004/24.08.2007 la BNP Doina Gheorghe paratul Lisman Stefan i-a imprumutat reclamantului Minca Neculae suma de 12 500 lei, cu termen de restituire 24.04.2008. In acelasi inscris s-a retinut ca reclamantul a beneficiat de suma imprumutata anterior autentificarii actului, dar se obliga sa o restituie la data scadenta.

Reclamantul a invocat nulitatea absoluta a contractului, intrucat a avut consimtamantul viciat.

Consimtamantul valabil reprezinta o cerinta imperativa prevazuta de art. 948,pct.2 Cciv. Pentru a fi afectat de eroare, ca viciu de consimtamant, falsa reprezentare trebuie sa priveasca calitatea substantiala a obiectului actului juridic sau persoana cocontractanta. Cerinta a fost respectata intrucat reclamantul a avut reprezentarea atat a continutului actului, cat si a efectelor juridice ce urmeaza a le produce. Acest aspect rezulta si din declaratiile martorilor audiati Baciu Florin, Vasile Marin, Hliza Carmen, care au precizat ca intre parti s-a incheiat un contract de imprumut. Faptul ca reclamantul a invocat ca a fost determinat sa incheie contractul, datorita acuzatiilor aduse nu vizeaza reprezentarea eronata asupra inscrisului intocmit, ci poate privi cel mult violenta ca viciu de consimtamant, reglementata de art. 955 Cciv.

Declaratiile martorilor audiati la solicitarea reclamantului pe aspectul de nulitate invocat nu au relevanta, astfel incat nu vor mai fi analizate.

Insa, instanta va admite actiunea si va dispune anularea contractului de imprumut pentru urmatoarele considerente:

Prin dispozitiile art. 967 Cciv a fost instituita prezumtia de valabilitate a cauzei, indiferent de faptul redarii ei in inscrisul constatator al actului juridic si prezumtia de existenta. Aceasta presupune ca existenta si valabilitatea cauzei nu trebuie dovedite, iar cel ce invoca contrariul are sarcina probei, in conditiile art. 1169 Cciv. Chiar daca reclaamntul nu s-a prevalat in sustinerea actiunii de un asemenea temei, instanta urmeaza a-l retine data fiind sanctiunea care intervine.

Sanctiunea nulitatii absolute este determinata de lipsa cauzei, respectiv a scopului imediat. In cazul contractelor de imprumut, scopul imediat, numit si scopul obligatiei il constituie prefigurarea mentala de catre fiecare parte a prestatiei efectuate. In speta se constata ca ambele parti aveau cunostinta despre incheierea contractului in mod fictiv: reclamantul pentru a da posibilitatea paratului de a-si acoperi lipsa in gestiune, iar paratul pentru a-l determina pe reclamant sa acopere valoarea combustibilului sustras.

Motivele ce au fost avute in vedere de fiecare parte nu vor fi analizate de catre instanta, intrucat nu constituie obiectul prezentei actiuni. Insa, din probele administrate, respectiv raspunsul paratului la interogatoriu, coroborat cu declaratiile martorilor Vasile Marin, Popescu Anisoara si Hliza Carmen rezulta cu certitudine ca suma de 12500 lei nu a fost niciodata imprumutata reclamantului, lipsind in acest fel causa proxima.

Cum lipseste un element esential al actului juridic, iar lipsa scopului imediat se rasfrange si asupra scopului mediat, lasandu-l fara suport juridic, sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite actiunea formulata si a dispune anularea contractului de imprumut.

Reclamantul, prin concluziile scrise a invocat si cauza falsa. Intrucat motivul a fost invocat cu ocazia concluziilor scrise, reprezentand o completare a actiunii principale, nu a fost pusa in discutia partilor si nu respecta dispozitiile art. 132, alin.1 Cpc, instanta nu o va analiza sub aspectul temeiniciei si nu se va pronunta asupra ei.

In baza art. 274 Cpc instanta urmeaza a dispune obligarea paratului la plata chletuielilor de judecata reprezentad taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul MINCĂ NICOLAE, cu domiciliul în Medgidia, str. Spitalului nr.2, bl.S1, sc.A, etj.4, ap.28, judeţ Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul LISMAN ŞTEFAN, cu domiciliul în Constanţa, str. Comarnic nr.117, judeţ Constanţa.

Dispune anularea contractului de împrumut autentificat sub nr.4004/24.08.2007 la B.N.P. Gheorghe Doina din Ovidiu, încheiat între reclamant şi pârât.

Obligă pârâtul la plata sumei de 12,3 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.04.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Mihaela Glodeanu Lida Teglas

Red. Jud. M.G. / 08 mai 2009

Etichete: