Top

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Recurs inadmisibil întrucât nu s-a solicitat suspendarea fuziunii.

Neformularea unei cereri de suspendare pe calea ordonantei presedintiale, desi s-a formulat opozitie la proiectul de fuziune, atrage inadmisibilitatea recursului împotriva încheierii OPC.

Prin încheierea judecatorului delegat la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Constanta nr. 23109/3.06.2004, s-a admis cererea formulata de J.I.D., în calitate de administrator, având ca obiect autorizarea modificarii actului constitutiv al S.C. „Eforie” S.A., modificari prevazute în actul aditional cu data certa nr. 5535/24.11.2003, hotarârea AGA nr. 16/24.11.2003, hotarârea AGA nr. 17 din 24.11.2003, hotarârea AGA nr. 19/24.11.2003 si a constatat ca sunt îndeplinite cerintele legale, în temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, modificata si art. 199 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs D.P., în contradictoriu cu S.C. „E” S.A., S.C. „S” S.A., S.C. „C.S.” S.A., S.C. „M.E. 2002” S.A. Neptun si S.C. „V” S.A., criticând solutia pentru urmatoarele motive:

Recurentul, în calitate de persoana prejudiciata, a formulat opozitie la proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2124/11.09.2003.

În baza încheierii nr. 19285/7.10.2003, judecatorul delegat a admis cererea de mentionare în Registrul Comertului a opozitiei la proiectul de fuziune.

Recursul împotriva încheierii nr. 23109/3.06.2004 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Constanta este inadmisibil, apreciaza instanta de control.

În reglementarea actuala a fuziunii societatilor comerciale, doua sunt mijloacele prin care se poate împiedica/suspenda procesul de fuziune:

a) atacarea cu actiune în anulare a hotarârii AGEA prin care s-a aprobat etapa finala a fuziunii;

b) formularea unei opozitii, însotita de cerere de suspendare pe calea ordonantei presedintiale, în conditiile prevazute de art. 238 coroborat cu art. 62 si art. 132 din Legea nr. 31/1990.

Recurentul, desi a formulat opozitie la proiectul de fuziune în temeiul art. 238 din Legea nr. 31/1990, nu a solicitat pe cale de ordonanta presedintiala suspendarea fuziunii, drept pentru care aceasta si-a continuat evolutia fireasca, evolutie epuizata odata cu efectuarea în Registrul Comertului Constanta a mentiunii privitoare la marirea capitalului social, corelativ cu radierea celor patru societati comerciale absorbite.

Decizia civila nr.462/COM/13.12.2004

Etichete: