Top

Sanctiuni procedurale. Nulitate. Prescriptia raspunderii penale. Continuarea procesului.

Cod procedura penala, art. 197 alin. (4), art. 13

Cum instanta a dispus, în temeiul art. 121 alin. 1, 2 – art. 122 lit. (d) si art. 124 Cod penal încetarea procesului penal, fara a se pronunta asupra cererii inculpatului de continuare a judecatii, hotarârea este lovita de nulitate relativa.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia nr.1968/P/1999, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului S.M. – pentru comiterea în concurs real a infractiunilor: „gestiune frauduloasa” prev.de art.214 al.1 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal, „fals intelectual” în forma continuata prev.de art. 289 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal si de „uz de fals” toate cu aplicarea art.33 lit.a cod penal.

Prin sentinta penala nr.2483/9.09.2002, Judecatoria Medgidia a schimbat încadrarea juridica din infractiunea prev.de art.214 al.1 cu aplic.art.41 al.2 cod penal în infractiunea prev.de art.2151 al.2 cod penal cu aplic. art.41 al.2 cod penal si a declinat competenta materiala în favoarea Tribunalului Constanta.

Prin sentinta penala nr.48/20.01.2003, Tribunalul Constanta a declinat competenta materiala în favoarea Judecatoriei Medgidia, iar Curtea de Apel – solutionând acel conflict negativ de competenta prin sentinta penala nr.7/P/27.02.2003 – a stabilit competenta materiala în favoarea Tribunalului Constanta.

Tribunalul Constanta prin sentinta penala nr.293/15.06.2005 a schimbat – în baza art.334 cod procedura penala – încadrarea juridica din infractiunea prev.de art. 2151 cod penal- în infractiunea prev.de art.35 din Legea nr.22/1969 si, în baza art.11 punct 2 lit.a) cpp- rap. la art.10 alin.(1) lit.d) cod procedura penala – l-a achitat pentru savârsirea infractiunii prev.de art.35 din Lg.22/1969 si pentru comiterea infractiunii prev.de art.289 si art.291 cod penal.

Prin decizia penala nr.295/P/24.11.2005 – Curtea de Apel Constanta a admis apelurile Parchetului si al partii civile – a desfiintat sentinta penala nr.293/15.06.2005 a Tribunalului Constanta si a trimis cauza primei instante pentru a rezolva fondul cauzei, sustinând utilitatea administrarii probei cu expertiza tehnica-contabila cu obiective clare pentru stabilirea situatiei de fapt si necesitatea efectuarii unei expertize.

Procedând la rejudecarea cauzei, prin sentinta penala nr.37/25.01.2008, Tribunalul Constanta – sectia penala a dispus, în baza art.334 cod procedura penala, schimbarea încadrarii juridice privind pe inculpatul S.M. din infractiunea de “delapidare” prev.de art.215 ind.1 al.2 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal în infractiunea de „gestiune frauduloasa” prev.de art.214 al.1 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal, din infractiunile de „fals intelectual” în forma continuata prev.de art. 289 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal si de „uz de fals” în forma continuata prev.-de art.291 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal în infractiunea de „fals în înscrisuri sub semnatura privata” prev.de art.290 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal, a respins cererea de schimbare a încadrarii juridice din infractiunea prev. de art.2151 al.2 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal în infractiunea prev.de art.214 al.2 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal si din infractiunea prev.de.art.2151 al.2 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal în infractiunea prev.de art.35 din Legea nr.22/1969 si, în baza art.11 pct.2 lit.b) în referire la art. 10 al.1 lit.g) c.pr.pen. si art.122 al.1 lit.d) cod penal si art.124 cod penal, a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru savârsirea infractiunilor de „gestiune frauduloasa” prev.de art.214 al.1 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal, de „fals în înscrisuri sub semnatura privata” prev.de art.290 cod penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal, ca efect al prescriptiei raspunderii penale.

Împotriva acestei sentinte penale au declarat apel inculpatul S.M. si partea civila S.C. ”P” S.A. Poarta Alba, prin lichidator- F.F.I.C. IPURL Constanta.

Criticile formulate de partea civila- vizeaza modul de solutionare a actiunii civile- respectiv cuantumul despagubirilor la care a fost obligat inculpatul.

Inculpatul S.M. în criticile aduse hotarârii apelate a aratat:

Hotarârea este nelegala si netemeinica deoarece s-a pronuntat numai cu privire la prescriptia raspunderii penale, desi la dezbaterile în fond si în concluziile scrise s-a solicitat continuarea judecatii si achitarea sa în baza art.11 pct.2 lit.a) cod procedura penala raportat la art.10 lit.d) cod procedura penala.

Fata de acest motiv de apel solicita desfiintarea hotarârii si trimiterea cauzei pentru rejudecare pe fond la Tribunalul Constanta.

Curtea a constatat ca motivul de apel formulat de inculpat este întemeiat; prin aparatori, atât la dezbaterile pe fond cât si prin concluziile scrise, inculpatul a solicitat pronuntarea unei hotarâri de achitare, iar Tribunalul retine ca acesta nu a solicitat continuarea judecatii.

Hotarârea instantei de fond este lovita de nulitate – nulitate care nu poate fi înlaturata decât prin desfiintarea ei si trimiterea cauzei spre rejudecare.

Cazul de nulitate este cel prevazut de art.197 alin.4 cod procedura penala – dispozitia legala încalcata fiind cea prevazuta de art.13 cod procedura penala.

Trebuie retinut ca nulitatea a fost invocata în termenul impus de art.197 al.4 cod procedura penala.

Pentru aceste considerente, apelul a fost admis, sentinta penala apelata s-a desfiintat si dosarul înaintat Tribunalului Constanta pentru judecata pe fond- cu respectarea stricta a prevederilor art.13 cod procedura penala.

Etichete: