Top

Cerere revizuire. Act nou – decizia Curtii Constitutionale nr. 838/27.05.2009. Spor stres 50%.

Potrivit art. 147 alin.(4) din Constitutie, deciziile Curtii Constitutionale se publica în Monitorul Oficial al României. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

În consecinta, decizia pronuntata de Curtea Constitutionala în solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala nu poate produce nici un efect cu privire la valabilitatea deciziilor deja pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie în exercitarea atributiei consacrate de art. 329 C.pr.civ.

Prin cererea înregistrata la Curtea de Apel Constanta la data de 04.08.2009 revizuentul Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti a solicitat în contradictoriu cu intimatii D.C. s.a., Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, Curtea de Apel Constanta si Tribunalul Constanta, revizuirea deciziei civile nr.394/CM/23.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.

În motivarea cererii s-a aratat ca decizia mentionata mai sus este succeptibila de revizuire din prisma motivului de revizuire prevazut de art. 322 pct.5 C.pr.civ. potrivit caruia revizuirea unei hotarâri data de instanta de recurs atunci când evoca fondul se poate cere daca, dupa darea hotarârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut si înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotarârea unei instante pe care s-a întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere.

La momentul la care s-a pronuntat Curtea de Apel Constanta, respectiv la 23.06.2009, exista decizia nr.838 din data de 27.05.2009 a Curtii Constitutionale, prin care s-a pronuntat asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala între autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Înalta Curte de Casatie si Justitie pe de o parte si Parlamentul României si Guvernul pe de alta parte, cerere formulata de Presedintele României în temeiul art. 146 lit.e) din Constitutie.

Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict de natura constitutionala între autoritatea judecatoreasca pe de o parte si Parlamentul României si Guvernul României, pe de alta parte, retinând ca în exercitarea atributiilor prevazute de art. 126 al.(3) din Constitutie, Înalta Curte de Casatie si Justitie are competenta de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti cu respectarea principiului fundamental al separatiei si echilibrului puterilor, consacrat de art. 1 al.4 din Constitutia României.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 838/27.05.2009 îndeplineste conditiile prevazute de art. 322 pct.5 C.pr.civ., inclusiv aceea de a fi un înscris determinant, apt sa conduca la o alta solutie decât cea pronuntata si existent la momentul pronuntarii instantei de recurs.

Analizând cererea de revizuire din prisma motivului de revizuire formulat Curtea a retinut urmatoarele:

Prin cererea formulata reclamantii au solicitat obligarea pârâtilor la plata sporului de confidentialitate în procent de 15% calculat la indemnizatia bruta lunara de încadrare.

Prin sentinta civila nr.748/13.06.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a respins actiunea ca nefondata.

Prin decizia civila nr.394/CM/23.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Constanta s-a admis recursul reclamantilor si s-a modificat în tot sentinta recurata în sensul admiterii actiunii reclamantilor.

Potrivit art. 322 pct.5 C.pr.civ. revizuirea unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere daca, dupa darea hotarârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor.

Pentru a fi incident acest motiv de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ mai multe conditii:

În primul rând, sa fie vorba despre înscrisuri noi descoperite dupa pronuntarea hotarârii judecatoresti, care nu au fost cunoscute de catre instanta care a judecat.

În speta, înscrisul nou invocat, este decizia nr.838/27.05.2009 a Curtii Constitutionale, astfel ca nu poate fi vorba de un înscris care sa nu fi fost cunoscut de catre instanta.

A doua conditie a revizuirii se refera la imposibilitatea prezentarii înscrisului în instanta, fie datorita faptului ca acesta a fost detinut de partea potrivnica, fie datorita unor împrejurari mai presus de vointa partii:

Înscrisul nou de care se prevaleaza revizuenta, fiind o decizie a Curtii Constitutionale publicata în Monitorul Oficial, aceasta putea oricând sa intre în posesia ei si sa o prezinte instantei, neputându-se retine ca era un înscris detinut de partea potrivnica, sau ca nu a putut fi prezentat dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii.

O ultima conditie a revizuirii este aceea ca înscrisul descoperit si invocat sa aiba un caracter determinant, adica sa fi fost apt de a conduce la o alta solutie decât cea pronuntata.

Nici aceasta conditie nu este îndeplinita, întrucât pentru instanta de recurs esentiala în solutionarea cauzei a fost decizia nr.46/15.12.2008 pronuntata în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin aceasta decizie în interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 99 al.1 lit.d) din legea 303/2004 raportat la art.16 al.1,2 din codul deontologic al magistratilor, s-a constatat ca judecatorii, procurorii, magistratii asistenti au dreptul la un spor de confidentialitate de 15%, calculat la indemnizatia bruta lunara, respectiv salariul de baza lunar.

Decizia pronuntata în interesul legii este obligatorie potrivit art. 329 al.3 C.pr.civ.

Ca urmare, Înalta Curte de Casatie si Justitie a dezlegat pe aceasta cale, cu caracter obligatoriu pentru instante problema existentei situatiei discriminatorii si îndreptatirii magistratilor la despagubiri egale cu sporul de confidentialitate.

Decizia în interesul legii a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a fost pronuntata anterior deciziei Curtii Constitutionale, invocata ca act nou în cererea de revizuire.

Potrivit art. 147 al.(4) din Constitutie deciziile Curtii Constitutionale se publica în Monitorul Oficial al României. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

În consecinta, decizia pronuntata de Curtea Constitutionala în solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala nu poate produce nici un efect cu privire la valabilitatea deciziilor deja pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie în exercitarea atributiei consacrate de art. 329 C.pr.civ.

Pentru considerentele aratate mai sus Curtea a apreciat ca nu sunt îndeplinite conditiile art. 322 pct.5 C.pr.civ., fapt pentru care a respins cererea de revizuire ca nefondata.

Etichete: