Top

Excepţia de neconstituţionalitate a unei hotărâri de guvern şi a hotărârii consiliului local. Inadmisibilitate.

1. Exceptia de neconstitutionalitate a unei hotarâri de guvern si a hotarârii consiliului local. Inadmisibilitate.

– Legea 47/1992- art.29 al.1,5

Potrivit art.29 al.1 din Legea 47/1992 Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante, ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzelor în orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestora.

În situatia în care exceptia de neconstitutionalitate priveste o hotarâre de guvern sau o hotarâre a consiliului local, exceptia se respinge ca inadmisibila, potrivit art.29 al.5 din Legea 47/1992.

(TRIBUNALUL IALOMITA, SECTIA PENALA, DECIZIA NR. 111/R din 18.05.2011)

Prin decizia penala nr.111/R/18 mai 2011 a Tribunalului Ialomita, în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod procedura penala a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de partea vatamata C.C. împotriva încheierii din data de 12.05.2011 pronuntata de Judecatoria Fetesti în dosarul nr.524/229/2011.

Pentru a pronunta solutia de mai sus, instanta,a retinut urmatoarele:

Prin încheierea de sedinta din 12 mai 2011 pronuntata de Judecatoria Fetesti, în temeiul art. 29 alin.5 din Legea 47/1992 a fost respinsa cererea de sesizare a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a HCL 70/1999, HCL 120/2009 si Hotarârii Guvernului nr. 1353/2001.

Pentru a pronunta astfel, prima instanta a avut în vedere faptul ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila în raport de dispozitiile art.29 al.5 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs în termen petentul C. C.

Tribunalul examinând încheierea atacata, actele si lucrarile dosarului, în raport de dispozitiile art.3856 al.3 Cod procedura penala, a constatat ca recursul formulat este nefondat si l-a respins pentru urmatoarele considerente:

La data de 25 februarie 2011 sub nr.unic 524/229/2011 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Fetesti plângerea formulata de petentul C.C., împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Fetesti în dosarul 1516/P/2010, plângere întemeiata pe dispozitiile art.2781 Cod procedura penala.

La termenul din 12 mai 2011, petentul C. C. a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a HCL 70/1999, HCL 120/2009 si a Hotarârii Guvernului nr.1353/2001.

Prin încheierea de sedinta din 12 mai 2011 Judecatoria Fetesti a respins exceptia de necompetenta ca inadmisibila având în vedere dispozitiile art.29 al.5 din Legea 47/1992.

S-a constatat ca încheierea pronuntata este temeinica si legala deoarece potrivit art. 29 alin.1 din Legea 47/1992 Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantei judecatoresti sau de arbitraj comercial, privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante, ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonanta în vigoare care au legatura cu solutionarea cauzei în orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.

Potrivit art. 29 alin.5 din Legea 47/1992, daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara alin. 1,2 si 3 din art. 29, instanta respinge printr-o încheiere cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.

Având în vedere prevederile legale invocate, respectiv ca se poate sesiza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a unei legi sau ordonante invocate în fata instantei judecatoresti, iar exceptia ridicata de petent priveste HCL 70/1999, HCL 120/2009 si Hotarârea Guvernului nr.1353/2001, în mod corect exceptia a fost respinsa ca inadmisibila.

Etichete: