Top

Litigiu privind funcţionarii publici

Prin cererea adresata acestei instante la data de 30.03.2010 înregistrata sub nr. 3736//2010, reclamantii „…” au chemat în judecata pe pârâta Primaria Comunei Cîrlibaba – prin primar, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumelor de bani reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul de baza si suplimentul corespunzator treptei de salarizare în procent de 25% din salariul de baza, calculate si platite de la data pronuntarii hotarârii si în continuare, pâna la încetarea raporturilor de serviciu, precum si suplimentul postului în procent de 25% din salariul de baza si suplimentul corespunzator treptei de salarizare în procent de 25% din salariul de baza retroactiv din data de 01.01.2007, pâna la data pronuntarii prezentei hotarâri, sume actualizate cu indicele de inflatie de la data de 01.01.2007 pâna la data platii efective, pentru fiecare persoana nominalizata în raport cu perioada de timp lucrata.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare sunt prevazute la art. 31 alin. 1 lit. c si d din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, care prevede ca: „Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: a) salariul de baza; b) sporul pentru vechime în munca; c) suplimentul postului;

d) suplimentul corespunzator treptei de salarizare”.

Au mai aratat ca pâna la republicarea din anul 2007 a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici când s-a dat textelor o noua numerotare, suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare erau prevazute la art. 29 alin. 1 lit. c si d din lege.

Aceasta prevedere legala, respectiv art. 29 alin. 1 devenit art. 31 alin. 1 din legea nr.188/1999, republicata, a fost suspendata pâna la data de 31.12.2006, prin art. 44 din OUG nr.92/2004.

Potrivit art. XII din Legea nr. 251/2006 prevederile art. 29 alin. 1 lit. c si d din Legea nr. 188/1999 au reintrat în vigoare la data de 01.01.2007.

Prin urmare, solicita a se constata ca, desi aceste drepturi trebuia sa le fi fost acordate de drept, cel târziu începând cu data de 01.01.2007, în mod abuziv încalcând prevederile legale, angajatorul a refuzat acordarea cestora desi sunt îndreptatiti la aceste sporuri.

Referitor la cererea privind acordarea acestor drepturi retroactiv, solicita a se constata faptul ca potrivit art. 29 alin. 1 devenit art. 31 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, republicata, reclamantul are dreptul la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare pentru perioada 1.01.2005- 01.01.2007.

Aceasta prevedere legala, respectiv art. 29 alin. 1 devenit art. 31 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost suspendata pana la data de 31.12.2006, prin art. 44 din O.U.G. nr. 92/2004.

În acest sens, solicita a se constata ca norma legala de suspendare, mai sus mentionata, contravine prevederilor art. 41 si art. 53 din Constitutia României care prevede ca „ Exercitiul unor drepturi sau unor libertati poate fi restrâns numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

Restrângerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-¬o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii”.

Examinând textul art. 44 din O.U.G. nr. 92/2004 prin care a fost suspendata plata drepturilor banesti, reprezentând suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare, se poate constata ca legiferarea s-a realizat cu încalcarea dispozitiilor constitutionale ce reglementeaza drepturile persoanelor încadrate în munca.

Din interpretarea sistematica si logica a textelor de mai sus rezulta ca plata suplimentului postului si a suplimentului treptei de salarizare li se cuvine, întrucât nici executivul si nici legiuitorul nu puteau suspenda sau abroga acest drept, din perspectiva textelor constitutionale mentionate.

Fata de considerentele de mai sus, potrivit acestor texte constitutionale si de lege organica ( respectiv Codul Muncii ), rezulta în mod indubitabil ca un drept derivând dintr-un raport juridic de munca odata câstigat nu mai poate fi anulat.

Ori, contrar acestor dispozitii, atât executivul ( prin OUG 92/2004), cât si legiuitorul (prin Legea 76/2005 pentru aprobarea OUG 92/2004) au anulat acest drept în mod ilegal.

Considera reclamantii ca nu se impune sesizarea Curtii Constitutionale cu o eventuala exceptie de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate, deoarece, potrivit art. 29 alin 1 din Legea nr. 47 /1992, privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cenzurarea legalitatii acestei suspendari revine instantei de fond, iar nu Curtii Constitutionale, deoarece normele legale de suspendare nu mai sunt În vigoare, fiind abrogate la data sesizarii instantei.

În drept, si-au întemeiat cererea pe dispozitiile art. 31 alin. 1 lit. c si d si art. 109 din Legea nr. 188/1999 republicata, art. 38 si 39 din Legea nr. 53/2003.

În sustinerea cererii promovate, reclamantii au depus înscrisuri (filele 8 -27).

Pârâta Primaria comunei Cîrlibaba – prin primar, legal citata, nu a formulat întâmpinare.

Examinând actele si lucrarile dosarului asupra cauzei de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin decizia nr. 20 din 21.09.2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, admitându-se recursul în interesul legii declarat de catre Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, s-a stabilit ca, în interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 31 al. 1 lit. c si d din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata stabileste ca în lipsa unei cuantificari legale nu se pot acorda pe cale judecatoreasca drepturile salariale constând în suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.

Conform art. 329 al. 3 Cod procedura civila, dezlegarea data problemelor de drept judecate de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie în cadrul recursului în interesul legii, este obligatorie pentru instante.

Etichete: