Top

Incalcarea dispozitiilor art. 6 din Conventie si ale art. 21 din Constitutie privind stabilirea vinovatiei dincolo de orice indoiala. Nesemnarea minutei pe prima pagina atrage nulitatea absoluta conform art. 197 alin. 2 cpp.

Conform art.345 Cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 Cod procedura penala, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil cu respectarea exigentelor prevazute art.6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale si art.21 din Constitutie.

Tribunalul, ca prima instanta sesizata cu solutionarea cauzei în fapt si în drept, investita sa analizeze în ansamblul ei problema vinovatiei sau a nevinovatiei celor trei inculpati, nu poate din motive de echitate a procesului, sa hotarasca asupra acestor probleme fara aprecierea directa a marturiilor prezentate personal de inculpati care sustin ca nu au comis faptele considerate infractiuni.

Mai mult, instanta de fond nu a procedat nici la audierea directa a niciuneia dintre partile vatamate, probe esentiale ale acuzarii.

Prin urmare, sentinta de condamnare în prima instanta este contrara cerintelor unui proces echitabil în sensul art.6 paragraful 1 din Conventie si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta prevazuta de art.197 alin.(2) teza a-II-a Cod procedura penala privind necesitatea prezentei inculpatului.

În alta ordine de idei, potrivit art.309 Cod procedura penala, minuta este rezultatul deliberarii si se semneaza de membrii completului de judecata.

În cauza, minuta întocmita la data de 14 mai 2009, aflata la dosarul Tribunalului Tulcea, nu este semnata pe prima pagina, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii absolute conform art.197 alin.(2) Cod procedura penala privind dispozitiile relative la compunerea instantei.

Prin rechizitoriul nr.4D/P/2004 din 25.04.2006 al D.I.I.C.O.T. Biroul teritorial Tulcea, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatilor H.M., C.G.C. si C.I. pentru savârsirea infractiunii de „trafic de persoane” prev. de art.12 al.1 si al.2 lit.a) raportata la art.13 al.1 din Legea nr. 678/2001 prin aceea ca perioada ianuarie decembrie 2003, au racolat mai multe tinere, dintre care unele minore, de pe raza orasului Macin, judetul Tulcea si din localitatile limitrofe pe care, prin inducere în eroare si exercitarea de violente fizice si psihice, le-au transferat în Spania si le-au determinat sa practice prostitutia, obtinând prin aceasta activitate venituri ilicite, pe care si le-au însusit;în ceea ce o priveste pe inculpata C.I., aceasta a contribuit la racolarea si convingerea a doua victime, respectiv a partilor vatamate N.P. si B.E., iar ulterior la obtinerea documentelor necesare si a transferarii lor în strainatate, iar pe una dintre victime gazduind-o o perioada de timp (pâna la perfectarea formalitatilor) la locuinta parintilor sai.

Stabilind aceeasi situatie de fapt, prin sentinta penala nr.144/14.05.09, pronuntata în dosarul penal cu nr. unic 669/88/2006, Tribunalul Tulcea a hotarât.

„În conformitate cu art. 334 Cod procedura penala.

Schimba încadrarea juridica a faptelor inculpatilor H.M., C.G.C. din o infractiune prevazuta de art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001 în doua infractiuni prevazute de art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 alin.(1) si alin.(2) Cod penal (referitor la victimele minore ) si de art. 329 alin.(2) Cod penal (referitor la S.L. – majora).

Schimba încadrarea juridica a infractiunii inculpatei C.I. din art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001, în aceeasi infractiune, cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal (doua victime minore).

1. În temeiul art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.74 lit.c), art.76 lit.b) Cod penal si art.41 alin.(1) si alin.(2) Cod penal.

Condamna pe inculpata H.M., la o pedeapsa de 3 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal pe o durata de 4 ani.

În temeiul art.329 alin.(2) Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c) si art.76 lit.c) Cod penal

Condamna pe aceeasi inculpata la o pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare.

În conformitate cu art. 33-34 Cod penal.

Contopeste pedepsele aplicate inculpatei H.M. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal pe o durata de 4 ani.

În conformitate cu art.71 Cod penal.

Interzice inculpatei H.M. exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal.

2. În temeiul art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.74 lit.c), art.76 lit.b) Cod penal si art.41 alin.(1) si alin.(2) Cod penal.

Condamna pe inculpatul C.G.C., cu domiciliul în Galati, si cu resedinta in Londra, Anglia, la o pedeapsa de 3 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal pe o durata de 4 ani.

În temeiul art.329 alin.(2) Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c) si art.76 lit.c) Cod penal

Condamna pe aceeasi inculpat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare.

În conformitate cu art.33-34 Cod penal.

Contopeste pedepsele aplicate inculpatului C.G.C. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal pe o durata de 4 ani.

În conformitate cu art.71 Cod penal.

Interzice inculpatului C.G.C. exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal.

3. În temeiul art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.74 lit.c), art.76 lit.b) Cod penal si art.41 alin.(1) si alin.(2) Cod penal.

Condamna pe inculpata C.I. pentru savârsirea infr.prev.de art.12 alin.1 si 2 lit.a comb.cu art.13 alin.1 din Legea 678/200, la o pedeapsa de 2 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal pe o durata de 2 ani.

În conformitate cu art.71 Cod penal.

Interzice inculpatului C.I. exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a si lit.b) Cod penal.

În temeiul art.14 Cod procedura penala cu aplicarea art.998 si urmatoarele Cod civil.

Admite în parte pretentiile formulate de partile civile N.P. si B.E.

Obliga în solidar pe inculpatii H.M., C.G.C. si C.I. sa plateasca fiecareia din cele doua parti civile suma de 10.000 lei cu titlu de despagubiri pentru daune morale.

În conformitate cu art.17 alin.(3) Cod procedura penala si cu aplicarea art.998 si urmatoarele Cod civil.

Obliga pe inculpatii H.M. si C.G.C. în solidar, sa plateasca partilor vatamate B.M. si B.C., câte 30.000 lei, cu titlu de despagubiri pentru daune morale.

În temeiul art.19 din Legea nr.678/2001.

Dispune confiscarea de la inculpatii H.M. si C.G.C., a câte 15.480 Euro.

Împotriva hotarârii, în termenul legal, inculpatii H.M., C.G.C. si C.I. au declarat apel motivând ca sunt nevinovati, probele nu confirma acuzarea si nici existenta prejudiciilor civile.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei atacate, prin prisma criticilor formulate si din oficiu potrivit art.371 alin.(2) cod procedura penala, se constata ca apelurile sunt fondate pentru urmatoarele considerente:

1.-inculpatii nu au beneficiat de un proces echitabil;

2.-minuta nu a fost semnata de catre presedintele completului de judecata conform art.309 cod procedura penala.

Conform art.345 Cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 Cod procedura penala, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil cu respectarea exigentelor prevazute art.6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale si art.21 din Constitutie.

Tribunalul, ca prima instanta sesizata cu solutionarea cauzei în fapt si în drept, investita sa analizeze în ansamblul ei problema vinovatiei sau a nevinovatiei celor trei inculpati, nu poate din motive de echitate a procesului, sa hotarasca asupra acestor probleme fara aprecierea directa a marturiilor prezentate personal de inculpati care sustin ca nu au comis faptele considerate infractiuni.

Mai mult, instanta de fond nu a procedat nici la audierea directa a niciuneia dintre partile vatamate, probe esentiale ale acuzarii.

Prin urmare, sentinta de condamnare în prima instanta este contrara cerintelor unui proces echitabil în sensul art.6 paragraful 1 din Conventie si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta prevazuta de art.197 alin.(2) teza a-II-a Cod procedura penala privind necesitatea prezentei inculpatului.

În alta ordine de idei, potrivit art.309 Cod procedura penala, minuta este rezultatul deliberarii si se semneaza de membrii completului de judecata.

În cauza, minuta întocmita la data de 14 mai 2009, aflata la dosarul Tribunalului Tulcea, nu este semnata pe prima pagina, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii absolute conform art.197 alin.(2) Cod procedura penala privind dispozitiile relative la compunerea instantei.

În concluzie, pentru considerentele expuse, hotarârea atacata este lovita de nulitate absoluta, motiv pentru care apelul formulat de cei trei inculpati H.M., C.G. si C.I. va fi admis în temeiul .379 pct.(2) lit.b) Cod procedura penala cu referire la art.197 alin.2 Cod procedura penala si, desfiintând sentinta primei instante i se va trimite spre rejudecare cu respectarea dispozitiilor referitoare la un proces echitabil, cu verificarea directa, nemijlocita a sustinerilor facute de inculpati, dar si a temeiniciei acuzatiilor facute de partile vatamate prin audierea lor nemijlocita; totodata, se va proceda si la stabilirea încadrarilor juridice ale faptelor, fiind rezerve asupra retinerii unei încadrari juridice de forma „art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) combinat cu art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2000” sau „art.12 alin.(1) si alin.(2) lit.a) raportat la art.13 alin.(1) din Legea nr.678/2001” deoarece cele doua infractiuni au continuturi distincte de sinestatatoare.

Cu ocazia rejudecarii, se va analiza legalitatea activitatii de urmarire penala, respectiv necesitatea refacerii acesteia în conditiile art.6 din Conventie, art.21 Constitutie si tuturor garantiilor consacrate în Codul de procedura penala pentru parti.

Dosarul 669/88/2006

Etichete: