Top

Contract sinalagmatic.Denunţare unilaterală.Lipsa notificării.

Împrejurarea că pârâtul nu a comunicat partenerului contractual denunţarea unilaterală a convenţiei încheiate are ca efect inopozabilitatea acestui fapt juridic, astfel că pârâtul va fi ţinut să execute în temeiul art. 969 şi 1073 cod civil obligaţiile asumate.

Schimbarea domiciliului celui care beneficiază de prestaţiile telefonice nu determină exonerarea acestuia de plata sumelor datorate pentru aceste prestaţii, dacă modificarea nu a fost notificată societăţii de telefonie.

Reclamanta S.N.Tc Romtelecom S.A. – Direcţia de Telecomunicaţii Constanţa a solicitat obligarea pârâtei AE la plata contravalorii prestaţiilor telefonice efectuate până în luna noiembrie 2000, pentru postul telefonic aflat la domiciliul acesteia, cu daunele interese aferente.

Pârâta a susţinut, în apărare, că la 19.07.2000 a vândut apartamentul şi că din acel moment nu a mai beneficiat de aceste prestaţii, pentru postul menţionat.

Aceste apărări vor fi înlăturate.

Reclamanta a instalat la domiciliul pârâtei un post telefonic şi a furnizat serviciile aferente, până în luna noiembrie 2000, când prestaţiile au fost sistate pentru neplată.

Pârâta nu a solicitat rezilierea contractului, ulterior înstrăinării apartamentului, astfel că este ţinută în temeiul art. 969 şi 1073 cod civil la plata contravalorii acestor prestaţii, cu daunele interese (majorări de întârziere) legale.

(sentinţa civilă nr. 7664 COM/ 8.11.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: