Top

Bunuri ale societăţii. Patrimoniul distinct de cel al asociaţilor.

Odată constituit patrimoniul social prin aporturi în natură, nici unul dintre asociaţi nu poate pretinde că are un drept de proprietate asupra bunurilor aduse ca aport, chiar dacă sursa achiziţionării lor a constituit-o veniturile sale personale.

Reclamanta S.C. G S.R.L. Tuzla a chemat în judecată pe pârâtele AG şi S.C. E 2000 S.R.L. solicitând instanţei să dispună obligarea acestora la restituirea bunurilor de inventar luate din patrimoniul societăţii sau la plata contravalorii lor.

Societatea reclamantă a fost înfiinţată în martie 1997, de doi asociaţi, între care şi pârâta – persoană fizică AG; pentru desfăşurarea activităţii au fost achiziţionate câteva bunuri (vitrine frigorifice, ladă frigorifică, cântar, rafturi metalice etc.).

Ulterior, aceeaşi pârâtă şi-a constituit o nouă societate, S.C. E 2000 S.R.L., luând bunurile societăţii reclamante şi transferându-le noii entităţi juridice.

Pârâta AG a susţinut că bunurile au fost achiziţionate din surse băneşti proprii, cinci agregate frigorifice fiind cumpărate înainte de constituirea S.C. G S.R.L., celelalte în timpul derulării activităţii, printr-o creditare personală.

A fost recunoscută posesia lor, precum şi transferarea lor faptică în patrimoniul societă39nţele prezentate în cauză, datate februarie – iulie 1997, atestă că societatea reclamantă, prin voinţa asociaţilor săi, a achiziţionat un număr de bunuri mobile necesar derulării activităţii. Acestea au fost incluse în patrimoniul societar al S.C. G S.R.L., fără ca asociatul pârât să poată pretinde că are un drept de proprietate asupra lor, chiar dacă sursa achiziţionării a constituit-o veniturile sale exclusive.

Odată constituit patrimoniul social prin aporturi în natură sau lichidităţi, în condiţiile art. 15 din Legea nr. 31/1990 republicată, societatea dobândeşte p45ce care s-au asociat.

Stabilirea drepturilor asociaţilor asupra acestor bunuri se realizează ulterior retragerii din societate sau dizolvării acesteia, fără însă ca neînţelegerile dintre asociaţi să permită divizarea patrimoniului social.

În consecinţă, acţiunea va fi admisă.

(sentinţa civilă nr. 3227 COM/ 22.12.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 416/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: