Top

In situatia decesului unuia dintre asociati, calitatea procesuala activa, in ce priveste cererea de aplicare a clauzelor actului constitutiv care reglementeaza continuarea/necontinuarea societatii cu mostenitori, apartine co-asociatilor din actul constatat

În speţă, societatea reclamantă a solicitat în contradictoriu cu moştenitorii asociatului

majoritar decedat să se constate existenţa dreptului exclusiv al asociaţilor în viaţă de a

decide asupra continuării sau necontinuării activităţii societăţii cu respectivii pârâţi,

simultan constatării nulităţii absolute a unei clauze din actul constitutiv ce ar împiedica

o asemenea constatare.

Tribunalul a reţinut că obiectul cererii constă, practic, în solicitarea de a se da o anumită

interpretare unor clauze din actul constitutiv, iar acesta opune pe asociaţii în viaţă

moştenitorilor asociatului decedat.

Atare litigiu nu implică sub nicio formă drepturile recunoscute persoanei juridice a

societăţii, care rămâne „deasupra” litigiului, „viaţa” ei urmând să se supună voinţei

asociaţilor ei, respectiv aceia care vor exista după lichidarea divergenţelor dintre

persoanele fizice din proces.

Drept urmare, pentru că nu există identitate între persoana reclamantului şi titularul

dreptului afirmat – de a decide continuarea activităţii societăţii fără moştenitorii

asociatului decedat – reclamanta nu are calitate procesuală activă în cauză.

Etichete: