Top

Verificarea creanţelor. Obligaţii inopozabile debitorului.

Contractele bareboat încheiate intre operatori şi proprietarul navelor ( în prezent în faliment) prevedeau preluarea integrală de către aceste societăţi a obligaţiilor armatorului, pentru gestiunea tehnică şi comercială a navelor în cauză.

Prin urmare, potrivit art. 973 cod civil, contractele încheiate în nume propriu de către terţi nu pot fi opozabile armatorului – debitor în faliment.

Fiind terţ în raport de drepturile şi obligaţiile stabilite contractual de cei care exploatau navele sale, debitorul nu poate fi obligat la asumarea răspunderii pentru neexecutarea contractului.

Creditoarea S.C. TO Ltd. – societate cipriotă a declarat faţă de CNM NAVROM S.A. – în faliment, o creanţă de 84.286,64 dolari SUA.

Lichidatorul a contestat această creanţă, apreciind că nu este datorată de societatea în faliment. S-a susţinut că raporturile contractuale privind vânzarea-cumpărarea de combustibili au fost stabilite între creditoare cu operatorii de bareboat ai celor cinci nave, obligaţia plăţii preţului incumbând astfel acestora din urmă, iar nu proprietarului navelor.

Contestaţia este întemeiată.

Creditoarea a convenit, în perioada iul. 1997 – iun. 1998, cu operatorii S.C. DSL S.A., S.C. NIJ S.R.L. şi S.C. ESJ S.R.L. vânzarea de combustibil pentru un număr de cinci nave aparţinând CNM NAVROM S.A.

Contractele de bareboat încheiate între operatori şi proprietarul navelor prevedeau preluarea integrală de către aceste societăţi a obligaţiilor armatorului, pentru gestiunea tehnică şi comercială a navelor în cauză.

Prin urmare, potrivit art. 973 cod civil, contractele încheiate în nume propriu de către terţi nu pot fi opozabile armatorului – debitoare în faliment.

Fiind terţ în raport de drepturile şi obligaţiile stabilite contractual de cei care exploatau navele sale, C.N.M. NAVROM S.A. nu poate fi obligată la asumarea răspunderii pentru neexecutarea contractului de către una dintre părţi.

(sentinţa civilă nr. 489 COM/ 24.02.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: