Top

Contract de arenda. Titlu executoriu.

Prin cererea înregistrată la Judecatoria Vaslui reclamanta M. T. a solicitat obligarea pârâtei SC C. SA Vaslui la plata sumei de 11472 lei reprezentând contravaloarea arendei pe perioada anilor 2000-2008.

Instanţa din oficiu a invocat excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea acestei acţiuni, reţinând următoarele:

Scopul promovării prezentei acţiuni îl constituie obţinerea unui titlu executoriu pentru arenda neachitată de pârâtă, reclamantei, conform înţelegerii părtilor, consfînţită prin contractele de arendă legal încheiate.

Aparent, reclamanta prezintă interes in promovarea acestei acţiuni, însă conform art. 6 al.5 din Legea arendării, contractele de arendă încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

Rezultă din această dispoziţie legală că, reclamanta se află deja în posesia unui titlu executoriu pe care doar trebuie să-1 pună în executare silită , fară a mai fi necesară o hotărâre judecătorească în acelaşi sens.

Prin prisma celor arătate mai sus acţiunea reclamantei apare ca fiind lipsită de interes, motiv pentru care va fi respinsă.

Etichete: