Top

Lichidator judiciar. Acţiune în constatare. Denunţare unilaterală a contractelor debitorului.

Măsura denunţării contractelor debitorului, operată de către lichidator în temeiul art. 51 din Legea nr. 64/1995, precum şi efectele acestei măsuri nu pot fi analizate pe calea acţiunii în constatare.

CNM NAVROM S.A. Constanţa, prin lichidator S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucureşti, a chemat în judecată pe pârâţii ŞANTIERUL NAVAL Brăila S.A. şi INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE Constanţa, solicitând judecătorului sindic ca prin hotărâre judecătorească să constate denunţarea unilaterală, de către lichidator, a actelor adiţionale nr. 3/13.04.1998 la contractul nr. 53/1985 şi respectiv nr. 2/16.01.1997 la contractul nr. 62/ 1986, cu consecinţa redobândirii de către debitoarea în faliment a proprietăţii navelor ce au făcut obiectul contractelor de execuţie încheiate cu şantierul naval.

S-a cerut, totodată, obligarea Inspectoratului Navigaţiei Civile la înscrierea menţiunilor referitoare la modificările intervenite în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra celor 13 nave.

Reclamanta a arătat că demersurile efectuate pentru obţinerea, de la pârâta S.N. Brăila, a contravalorii etapelor de execuţie achitate pentru construirea navelor au rămas fără rezultat, pârâta invocând clauza cuprinsă în actele adiţionale potrivit căreia sumele datorate urmau a fi restituite numai după vânzarea navelor construite.

La 15.01.2001, lichidatorul societăţii în faliment a uzat de prerogativa recunoscută prin art. 23 lit. e şi art. 51 din Legea nr. 64/1995 şi a denunţat unilateral actele adiţionale menţionate, obiectul prezentei acţiuni constituindu-l ratificarea de către judecătorul sindic a acestei măsuri.

Prin întâmpinare, pârâta S.N. Brăila a invocat inadmisibilitatea acţiunii, dedusă din prevederile art. 111 cod proc.civilă.

Acţiunea debitoarei, prin lichidator, este inadmisibilă.

Măsura denunţării actelor adiţionale, operată de către lichidator în temeiul art. 51 din Legea nr. 64/1995 şi efectele măsurii cu privire la titularul dreptului de proprietate asupra navelor pot fi analizate numai pe calea unei acţiuni în realizare, iar nu a acţiunii în constatare.

În raport de dispoziţiile art. 111 cod proc.civilă, acţiunea va fi respinsă sub aspectul ambelor capete de cerere.

(sentinţa civilă nr. 1442COM/04.06.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 663/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: