Top

Fonduri obţinute din vânzarea averii debitorului. Aprobarea investirii lor în titluri de credit.

Pentru sumele obţinute din averea debitorului, Legea nr. 64/1995 nu permite efectuarea de tranzacţii şi alte operaţiuni financiare, prin care să fie sporită valoarea obţinută, chiar în condiţii de securitate şi deplină garantare a sumelor plasate.

Singura destinaţie a fondurilor realizate în această modalitate o reprezintă depozitele bancare in contul de lichidare.

Lichidatorul a solicitat judecătorului sindic să aprobe achiziţionarea, din fondurile obţinute prin vânzarea bunurilor societăţii în faliment, de certificate de trezorerie, garantate de stat, pe termen de o lună, cu posibilitate de prelungire a perioadei şi cu o dobândă de 40%.

S-a apreciat că sumele de bani obţinute din vânzarea activelor, reprezentând peste 1,7 miliarde lei, au fost constituite ca depozit la o societate bancară, pe termen de o lună, cu o dobândă de 32% anual şi că investirea în certificatele de trezorerie va asigura o sporire a valorii de distribuit între creditori.

Cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2881/ C/ 1999 au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 64/ 1995.

Potrivit acestei reglementări, în termen de două zile de la primirea notificării asupra deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, debitorul va trebui să deschidă la banca la care are contul pentru operaţiunile sale curente un cont pe numele averii sale, destinat să suporte toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin această lege.

Dacă debitorul nu se conformează acestei obligaţii, contul va fi deschis de lichidator, în urma unei încheieri pronunţate de judecătorul sindic. Contul va fi alimentat pe măsura necesarului, de către debitor, din sumele realizate prin lichidarea bunurilor şi din încasările creanţelor acestuia faţă de propriii debitori, precum şi din sumele avansate de creditori.

Prin urmare, legea nu permite efectuarea de tranzacţii şi alte operaţiuni financiare, altele decât depozitele bancare în contul de lichidare, care să sporească valoarea obţinută din averea debitorului, chiar în condiţii de securitate şi deplină garantare a sumelor plasate.

(încheiere nr. 2751 COM/ 07.11.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Tags: