Top

Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. ( I )

Obiecţiunile formulate faţă de planul de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului constituie în fapt contestaţii asupra măsurilor preconizate de lichidator prin planul de distribuţie.

Sesizarea judecătorului sindic cu o asemenea acţiune nu poate determina, în principiu, modificarea valorii creanţelor declarate şi a rangului lor de prioritate, astfel cum se regăsesc pe tabelul obligaţiilor; aceste aspecte ţin de judecata asupra legalităţii şi valabilităţii sumelor pretinse de creditori şi pot face obiectul contestaţiilor asupra creanţelor declarate.

Creditorul AS a solicitat judecătorului sindic să aprobe acoperirea integrală a creanţei sale chirografare de 3.500.000 lei, din sumele obţinute din vânzarea averii debitoarei S.C. F S.A. – societate în faliment, evidenţiate prin raportul depus de lichidator şi de planul de distribuire propus.

S-a susţinut că suma pretinsă nu include majorări sau dobânzi şi că valoarea redusă a acesteia ar putea permite acoperirea integrală a creanţei.

Obiecţiunile sunt nefondate.

În cauză, creditorul-persoană fizică a fost înscris pe tabelul preliminar al creanţelor conform art. 108 pct. 9 din Legea nr. 64/1995 republicată, avându-se în vedere natura şi rangul conferit de lege acestor pretenţii (contravaloarea îngrăşămintelor chimice comandate, achitate în avans şi nelivrate).

Împotriva acestei măsuri a fost formulată contestaţie, soluţionată în sensul respingerii acesteia, ca nefondate; sentinţa pronunţată în soluţionarea contestaţiei asupra rangului de prioritate al acestei creanţe a rămas irevocabilă prin anularea recursului, conform deciziei civile nr. 75 COM/ 06.03.2000 a Curţii de Apel Constanţa.

După finalizarea etapei referitoare la întocmirea tabelului definitiv al obligaţiilor debitorului şi vânzarea bunurilor acestuia, creditorii pot formula obiecţiuni asupra planului de distribuire prezentat de către lichidator.

Aceste obiecţiuni, care constituie în fapt contestaţii asupra măsurilor preconizate de lichidator prin planul de distribuţie, pot avea ca obiect: stabilirea sumei ce urmează a fi primită după distribuire, prin aplicarea corectă a algoritmului de calcul între categoriile de creditori, procentul de acoperire al unora dintre creanţe, în raport de natura şi rangul de prioritate, precum şi modalitatea concretă propusă pentru primirea sumelor.

Printr-o obiecţiune la planul de distribuţie nu se poate modifica, de principiu, valoarea creanţelor declarate faţă de debitor şi rangul de prioritate al acestora, întrucât aceste aspecte ţin de judecata asupra legalităţii şi valabilităţii sumelor pretinse de creditori, prin contestaţii asupra declaraţiilor de creanţe.

În speţă, raportul lichidatorului şi planul de distribuţie nu prevăd posibilitatea acoperirii integrale a sumelor înscrise pe tabelul definitiv la un rang prioritar celui pe care se află creanţa reclamantului, astfel că nu se poate admite cererea de acoperire integrală şi cu precădere a acestei sume.

(sentinţa civilă nr. 3153 COM/ 18.12.2000, irevocabilă conform deciziei civile nr. 209/21.05.2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: