Top

Faliment.Încheiere de îndreptare a erorii materiale.

Prin încheierea pronunţată la data de 17.03.2010 de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială şi contencios administrativ în dos nr. 110/2010s-a admis cererea debitoarei S.C. T S.R.L. şi cererea conexă formulată de S.C. E S.R.L.. S-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei, păstrarea dreptului de administrare al debitoarei sub supravegherea administratorului judiciar desemnat .Prin aceeaşi încheiere judecătorul sindic a dat dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. S-a fixat termen pentru continuarea procedurii la data de 06.09.2010.

La data de 02.04.2010 a fost înregistrată la dosarul cauzei cererea formulată de debitoarea S.C. T S.R.L. prin care a solicitat ,în conformitate cu art.2811 C.Pr.Civ , înlăturarea dispoziţiei „ dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sau al administratorului judiciar , obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar” din dispozitivul încheierii din 17.03.2010.

Motivează debitoarea că această dispoziţie este potrivnică în condiţiile în care, prin aceeaşi încheiere ,a fost păstrat dreptul de administrare al debitoarei prin organele sale statutare. Arată debitoarea că prin păstrarea dreptului de administrare dreptul de a conduce activitatea societăţii , de administrare a bunurilor din avere , inclusiv dreptul de semnătură asupra conturilor bancare aparţine conducerii administrative până la data când judecătorul sindic va dispune altfel.

Consideră debitoarea că indisponibilizarea conturilor bancare nu face decât să afecteze dreptul său de a efectua plăţi prin conturile sale asupra obligaţiilor născute după data de 17.03.2010 , de a-şi desfăşura activităţile curente în condiţii optime.

Analizând cererea prin prisma motivelor invocate,judecătorul sindic o va respinge ca nefondată pentru considerentele ce succed:

Prin încheierea din 17.03.2010 s-a dispus păstrarea dreptului de administrare a debitoarei însă sub supravegherea administratorului judiciar. Aceasta şi în considerarea dispoziţiilor art.49 alin 1 lit a din Lg. 85/2006 potrivit cărora „Pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, după cum urmează:

sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare”.Rezultă că legea stabileşte fără echivoc, chiar şi atunci când i-a fost păstrat dreptul de administrare , ce acte de administrare poate efectua debitoarea şi numai sub supravegherea administratorului judiciar. În aceste condiţii dispoziţia din dispozitivul încheierii referitoare la disponibilul din conturi al debitoarei nu apare potrivnică, întrucât debitoarea poate dispune de acestea însă cu acceptul administratorului judiciar, accept care se circumscrie atribuţiilor administratorului judiciar prevăzute la art.20 alin.1 lit e din acelaşi act normativ, respectiv de supraveghere a operaţiunilor de gestIare a patrimoniului debitorului.

Faţă de cele reţinute judecătorul sindic va respinge cererea ca nefondată.

Etichete: