Top

Divort fara copii

Sedinta publica din data de 06 martie 2009

Sentinta civila nr. 730

Sub numarul …. din data de .. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul …., cu resedinta în … si cu domiciliul ales la …, …. prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta …, domiciliata în …., sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, prin acord.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca partile s-au casatorit la data de …., iar din casatorie nu au rezultat copii minori. A mai aratat reclamantul ca în fapt partile sunt despartite de foarte multi ani, locuind separat, reclamantul în … iar pârâta în ….

La dosarul cauzei a fost atasat certificatul de casatorie în original si alte înscrisuri (…).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de .. lei potrivit ordinului de plata nr… din … si atasata la fila …din dosar si cu … lei timbru judiciar.

Pârâta, legal citata, s-a prezentat la termenul din …, dar nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecata din data de …, pârâta prezenta personal în fata instantei, a precizat ca ultimul domiciliu comun al partilor a fost în localitatea ….. si ca în prezent pârâta locuieste tot acolo.

Fata de aceste precizari, instanta a pus din oficiu în discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei.

În aceasta privinta, dispozitiile art.607 C.proc.civila instituie competenta teritoriala exclusiva a instantei în circumscriptia careia se afla ultimul domiciliu comun al partilor cu conditia ca unul dintre soti sa mai locuiasca acolo. În prezenta cauza, ultimul domiciliu al sotilor a fost în ….., iar pârâta locuieste si în prezent acolo, astfel încât competenta teritoriala apartine …..

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia necompetentei teritoriale a instantei invocata din oficiu si sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea …….

Etichete: