Top

Divort fara copii

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 587

Sub numarul …….. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul …., cu domiciliul în ….. actualmente cu resedinta în …. si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la ….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta …., domiciliata în ……, citata si prin publicitate, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor si revenirea pârâtei la numele anterior casatoriei, acela de ….

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu pârâta la data de …., iar din casatorie nu au rezultat copii. A mai aratat reclamantul ca înca de la început nu s-a înteles cu pârâta, din cauza comportamentului acesteia, pârâta obisnuind sa vorbeasca urât, sa ameninte si sa manifeste o totala indiferenta si lipsa de respect fata de reclamant. A mai precizat reclamantul ca în luna …. a plecat în ….., pârâta urmându-l doua luni mai târziu, însa nici acolo partile nu s-au înteles.

În drept, reclamantul a invocat disp. art.38 si art.40 C.fam., art.607-619 C.proc.civ.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei, prin intermediul avocatului ales, certificatul de casatorie în original. Totodata, reclamantul a solicitat si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitei … declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la fila ….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …lei potrivit chitantei atasata la fila .. din dosar si cu …. lei, timbru judiciar.

Pârâta, legal citata, inclusiv prin publicitate, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe în aparare.

La termenul de judecata din ….., instanta a pus din oficiu în discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei.

Relativ la exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 607 Cod procedura civila, cererea de divort este de competenta instantei în circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca unul din soti nu mai locuieste în circumscriptia instantei în care se afla cel din urma domiciliu comun, instanta competenta este aceea în circumscriptia careia îsi are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în tara, este competenta instanta în circumscriptia careia îsi are domiciliul reclamantul.

În cauza, sotii nu au domiciliul în tara, fapt care rezulta nu numai din declaratia martorei audiata în cauza, ci în primul rând chiar din continutul cererii de chemare în judecata, din care reiese ca din anul …. pâna în prezent sotii au locuit în ….. Fata de aceasta împrejurare pentru absenta ipotezei de reglementare, sunt inaplicabile normele art. 607 Cod procedura civila.

În aceste conditii, cum procesul exista între doua persoane cu domiciliul în strainatate, referitor la un act de stare civila înregistrat în România iar ambii soti sunt cetateni români, elemente fata de care instantele române sunt competente sa judece pricina, teritorial competenta se determina potrivit art. 155 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia invocata, si pe cale de consecinta, va declina competenta de solutionare a cauzei, în favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Etichete: