Top

Părţile în proces. Decesul pârâtului în timpul procesului. Neintroducerea în proces a moştenitorilor. Consecinţe

Tip: Decizie
Nr./Dată: 74/2005 (30.03.2005)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: fondul funciar

Prin sentinţa civilă nr. 2495 din 13 octombrie 2004 Judecătoria Bârlad (Juglan Daniela) a admis acţiunea formulată de reclamantul G.G.C. în nume propriu şi în calitate de reprezentant al numiţilor G.G.L. şi G.D.D. împotriva pârâţilor G.L., Comisia Judeţeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală Tutova şi a dispus modificarea titlului de proprietate emis la data de 12.06.2001 în sensul că pârâtul G.L. a fost înlocuit din titlu cu reclamantul G.D.D.

Împotriva sentinţei pronunţată de Judecătoria Bârlad a formulat apel G.M. în calitate de soţie supravieţuitoare a pârâtului G.L. arătând că pârâtul a decedat în timpul procesului, cauza fiind soluţionată de instanţa de fond în contradictoriu cu o persoană decedată.

Prin decizia civilă nr. 74 din 30 martie 2005, Tribunalul Vaslui a admis apelul şi în baza art. 297 alin. 2 teza a-II-a Cod procedură civilă a anulat în tot hotărârea apelată şi a reţinut procesul spre judecare. S-a reţinut că hotărârea primei instanţe este lovită de nulitate, întrucât a fost pronunţată în contradictoriu cu o persoană decedată. Potrivit art. 243 pct. 1 Cod procedură civilă în cazul decesului uneia din părţi, judecata se suspendă de drept afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor.

Etichete: