Top

Deschiderea procedurii falimentului. Condiţii

Decizia nr.283/10.07.2006

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. „CIB” S.A. Bârlad împotriva sentinţei civile nr. 142/F/26.04.2006 a tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care o modifică în tot şi prin consecinţă respinge cererea formulată de S.C. „ALODIUM” S.R.L. Bârlad privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului a societăţii pârâte.

S-a reţinut că prin cererea introductivă, creditoarea S.C. „ALODIUM” S.R.L. Bârlad a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului împotriva debitoarei S.C. „C.I.B.” S.A. Bârlad, aceasta contestând cuantumul creanţei, precizând că suma reală este de 10.416. RON.

În adresa nr. 83/21.IV.2006, creditoarea confirmă debitul real datorat de S.C. „C.I.B.” S.A. şi cu adresa nr. 28/11.05.2006 confirmă achitarea debitului.

Recurenta debitoare a făcut dovada achitării debitului către creditoare, iar din conţinutul situaţiilor financiare la data de 31.12.2005 şi 31.03.2006 rezultă că debitoarea nu este în încetare de plăţi.

Faţă de aceste considerente, s-a admis recursul formulat de S.C. „C.I.B.” S.A. Bârlad, modificând în tot sentinţa instanţei de fond, în sensul că respinge cererea formulată de S.C. „ALODIUM” S.R.L. Bârlad privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului S.C. „C.I.B.” S.A. Bârlad.

Etichete: