Top

Cheltuieli de judecată. Culpă procesuală.

Potrivit art. 274 Cod procedură civilă, temeiul obligării la plata cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală.

Prin sentinţa civilă nr. 1673 din 10.06.2004 a Judecătoriei Bârlad (Teletin Iuliana) a fost admisă plângerea formulată de reclamantul C.I. împotriva pârâtelor Comisia Jud. Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală Iveşti.

Pârâtele au fost obligate să pună reclamantul în posesie pe suprafaţa de 1 ha teren arabil extravilan şi să emită pe numele reclamantului un titlu de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de teren.

Pârâtele au fost obligate în solidar, să plătească reclamantului cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariu de avocat.

Comisia Jud. Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a declarat apel împotriva acestei sentinţe, motivele de apel vizând obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul Vaslui a admis apelul şi prin decizia civilă nr. 12 din 25.01.2005, a schimbat în parte sentinţa pronunţată de instanţa de fond în sensul că a înlăturat din sentinţă dispoziţiie privind obligarea pârâtei Comisia Jud. Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la plata cheltuielilor de judecată.

S-a constatat că nu se poate reţine culpa comisiei judeţene în sensul art. 274 Cod procedură civilă deoarece obiectul litigiului l-a constituit plângerea formulată în condiţiile art. 53 din Legea nr. 18/1991 republicată. Comisia judeţeană a analizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1172/2001 propunerile făcute de comisia locală cu privire la modalitatea de stabilire a dreptului de proprietate, aceasta neputând fi în culpă în ceea ce priveşte modul de reconstituire a dreptului de proprietate, analizând doar documentaţia întocmită şi înaintată de comisia locală.

Etichete: