Top

Regia Naţională a Pădurilor

Direcţia Silvică Vaslui a investit instanţa cu acţiune în revendicarea suprafeţei de 15,1 ha în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală Epureni şi Comisia Judeţeană Vaslui pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâta Comisia Judeţeană Vaslui pentru aplicarea Legii nr.18/1991 este întemeiată.

Conform art.52 din Legea Fondului Funciar, prin derogare de la dreptul comun, Comisia Judeţeană are calitate procesuală pasivă şi, după caz activă, numai în ceea ce priveşte atribuţiile conferite prin H.G. nr.1172/2000, nu administrează şi nu au în folosinţă terenul revendicat.

Decizia civilă nr.1444/29.09.2004

Tags: